FAO: krimpende bijenpopulaties vormen bedreiging voor wereldwijde voedselzekerheid

Op de wereldwijde dag van de bij vraagt de VN aandacht voor de problematische effecten van de bijensterfte.
Op de wereldwijde dag van de bij vraagt de VN aandacht voor de problematische effecten van de bijensterfte. - Pexels

Voor de oorzaken van bijensterfte - ook wel winterkill genoemd - wijst de FAO op het telen van maar een beperkt aantal gewassen, het overmatige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hogere temperaturen – ten gevolge van de opwarming van de aarde. Als deze trend van intensivering doorzet, zullen voedzame gewassen als fruit, noten en groenten langzaam maar zeker worden vervangen door gewassen als rijst, maïs en aardappelen met een ongebalanceerd dieet als gevolg.

“De afwezigheid van bijen en andere bestuivers vagen koffie, appels, amandelen, tomaten en cacao weg – om maar een paar gewassen die bestuiving nodig hebben te benoemen”, aldus secretaris-generaal José Graziano da Silva. “Landen moeten overgaan op meer bestuiver-vriendelijk en duurzaam voedselbeleid- en systemen.” In ander landbouw- en klimaatbeleid ligt de belangrijkste sleutel tot de oplossing maar de Braziliaan ziet voor iedereen een rol weggelegd. Burgers kunnen volgens hem helpen door thuis bloemen te telen.

Sterfte bijenvolken neemt af in Nederland

Ongeveer 9% van de in Nederland gehouden bijenvolken, hebben de winter van 2018-2019 niet overleefd. Dat is minder dan in de winters van de afgelopen twee jaar toen de wintersterfte rond de 15% uitkwam. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, Imkers Nederland en de BD-Imkers heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

“De mate waarin wintersterfte optreedt, is een indicatie van de gezondheid van bijenvolken” zegt Bram Cornelissen, bijenonderzoeker bij WUR. “Bijenhouders geven zelf aan dat een sterfte van onder dan 10% acceptabel is, dus deze uitkomst kan positief genoemd worden. Het is belangrijk om bijenvolken gezond te houden, ze leveren immers een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en wilde planten.”

De verschillende bijenhoudersorganisaties die hebben meegewerkt aan de enquête zijn blij met de uitkomst. Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging: “Het is verheugend dat opnieuw de sterfte van honingbijenvolken tot onder 10% is gedaald. De afgelopen twee jaar lag dat een procent of vijf hoger. De zorgen om het voortbestaan van bijen in ons land zijn door het resultaat niet verminderd. We moeten met elkaar blijven werken aan de verbetering van de leefomstandigheden voor alle soorten bijen in ons landschap.”

De enquête is verspreid onder de leden van de NBV, Imkers Nederland en de BD-imkers. In Nederland zijn ongeveer 9000 bijenhouders actief die gezamenlijk ongeveer 75.000 bijenvolken houden. Bijna 2000 bijenhouders, met in totaal 15.900 bijenvolken, hebben de winteroverleving doorgegeven. Het merendeel van de bijenhouders, zo’n 69% gaf aan dat alle volken de winter overleefd hadden, terwijl nog geen 2% van de bijenhouders alle volken kwijt was.

Meest recent

Meest recent