Met de uitbreiding van zijn gamma mikt Pöttinger nog meer op grondbewerking en zaaien

Economisch gezien was het fiscaal jaar 2017-2018 zeer goed voor Pöttinger. De Oostenrijkse constructeur zag zijn omzet stijgen tot 354 miljoen euro, tegenover 308 miljoen euro het jaar voordien. Ook voor 2018-2019 blijven de ambities hoog, met een beoogd zakencijfer van om en bij de 400 miljoen euro.

De onderneming realiseert 90 % van haar omzet in de export, tegenover slechts 10 % op de binnenlandse markt. Duitsland en Frankrijk vormen de twee belangrijkste afzetmarkten voor deze constructeur en genereren respectievelijk 20 en 14 % van het totale zakencijfer.

Het materieel voor de ruwvoederwinning vertegenwoordigt 44 % van de omzet. Daarna volgen de aanhangwagens en persen (15 %), machines voor de grondbewerking (eveneens 15 %), de zaaimachines (11 %) en de onderdelen (11 %). De 4 % resterende omzet komt van de spuitcentra die eveneens voor andere bedrijven werken.

Om te helpen haar vooropgestelde omzet te bereiken, aarzelde de firma niet om haar gamma uit te breiden. In dat licht werden recent een aantal nieuwigheden onthuld in de nabijheid van de fabrieken waarin ze geproduceerd worden.

De Servo 45 M, voor tractoren van 140 tot 240 pk

Ontwikkeld voor tractoren met een vermogen tussen 140 en 240 pk, is de Servo 45 M-ploeg beschikbaar in een versie met boutbeveiliging (4 of 6 scharen) en in versie Nova met hydraulische non-stopbeveiliging (4 of 5 scharen). Voor deze laatste versie beschikt de beveiliging over een regelbare inschakelkracht van 2.200 kg om het werktuig te beschermen.

Het gehele gamma is beschikbaar in versie met constante voorbreedte of met hydraulisch variabele voorbreedte (versie Plus). De landbouwer kan ook kiezen voor afstanden tussen de ploeglichamen van 95 of 102 en voor een vrije ruimte onder de balk van 80 of 90 cm. Er is in de cataloog een grote keuze uit ploegscharen, risters of wielen om elke ploeg op maat van de omstandigheden te kunnen vormen.

Zoals de 45 S, beschikt de 45 M-versie eveneens over het Traction Control systeem. Dit systeem zorgt voor een constante overbrenging van de last van de ploeg op de achteras van de trekker. “Dat systeem is zeer nuttig voor de tractoren van 140 tot 240 pk die niet te groot zijn en zorgt voor de optimalisatie van de trekkracht en een vermindering van het verbruik”, zo verduidelijkt men bij Pöttinger. Ook het slippen en de beschadiging van de bodemstructuur zouden erdoor verminderd worden. De verhoging van de last op de achteras is vanuit de cabine van de trekker hydraulisch en traploos regelbaar tussen 600 en 1.500 kg. Daardoor is het perfect mogelijk om zonder achtergewichten te werken.

Het regelcentrum Servomatic van zijn kant laat toe om het werktuig aan de trekker aan te passen en vergemakkelijkt de regelingen. De werkbreedte van de eerste schaar en de treklijn zouden snel regelbaar zijn zonder dat de ene de andere beïnvloedt.

Ten slotte is het aantal smeerpunten op de nieuwe ploeg beperkt om het onderhoud vlotter te laten verlopen.

De Terradisc in versies van 8 en 10 m met Isobus

Sedert meerdere jaren is het Terradisc gamma opgenomen in de catalogus van de Oostenrijkse constructeur en dit met werkbreedtes tussen 3 en 6 meter. De uitbreiding van het gamma bewijst dat de firma meer en meer werktuigen met grote werkbreedtes op de markt wil brengen. De nieuwe schijveneggen Terradisc 8001 T en 10001 T hebben immers werkbreedtes van resp. 8 en 10 meter. De nieuwe modellen zijn ontworpen voor grote landbouwbedrijven en voor loonondernemers. Ze kunnen tot 18 ha/uur bewerken op een diepte van 5 tot 15 cm.

Op deze foto is de Terradisc Multiline gecombineerd met een zaaimachine Vitasem Add. Deze laatste kan gemakkelijk afgekoppeld worden, zodat de stoppelploeg alleen kan gebruikt worden.
Op deze foto is de Terradisc Multiline gecombineerd met een zaaimachine Vitasem Add. Deze laatste kan gemakkelijk afgekoppeld worden, zodat de stoppelploeg alleen kan gebruikt worden. - Foto: J.V.

Ze behouden de eigenschappen van hun kleinere broers. Zo nemen ze het systeem Twin Arm over. Dat bestaat uit twee armen die de schijven dragen en gelast zijn op eenzelfde klemschaal. Dankzij dit systeem kunnen de schijven zich niet zijdelings verplaatsen. “Daarenboven beschikt elke schijf over zijn eigen gesmede arm om het risico op verstoppingen bij het inwerken van grote hoeveelheden oogstresten te vermijden”, zo merkt de constructeur op. De geometrie, de grootte, de montagehoek en de penetratiehoek van de schijven werden eveneens geoptimaliseerd.

Er zijn verschillende rollen beschikbaar (kooi, geprofileerde, geprofileerd met rubber of nog de Conoroll). Zo kan men de rol kiezen in functie van de omstandigheden en het beoogde resultaat. Het werktuig past zich eveneens aan het reliëf van het terrein aan om zo een constante werkdiepte te bereiken.

Om een zo hoog mogelijk werkresultaat te halen, kondigt Pöttinger een zeer geringe onderhoudstijd aan. De werkende onderdelen behoeven geen onderhoud dankzij hun elastomere bescherming en hun voor het leven gesmeerde lagers. Voor het transport op de weg is een transportwagen ter beschikking met een breedte van 3 meter en een maximale hoogte van 4 meter.

Ten slotte hebben deze werktuigen in hun Profiline uitvoering toegang tot Isobus. “Dat betekent een plus op gebied van gebruikerscomfort”, zo wordt vermeld. Tijdens het werk wordt het geheel van de functies gestuurd vanuit de cabine, vanaf het openplooien tot de continue regeling van de werkdiepte. Er is ook een correctiesysteem voor de treklijn mogelijk om steeds rechtlijnig te werken. Deze functie zorgt voor een goede aansluiting van de werklijnen door het gebruik van gps-sturing. Aan dat alles kan nog de mogelijkheid toegevoegd worden om vanuit de cabine de bodemvolging van de machine bij te regelen.

Door Isobus op te nemen, maakt de Terradisc een grote technologische sprong voorwaarts.
Door Isobus op te nemen, maakt de Terradisc een grote technologische sprong voorwaarts. - Foto: J.V.

Flexibiliteit, hart van het Multilineconcept

Het Multilineconcept koppelt een zaaimachine aan een stoppelploeg, met als doel te beschikken over een eenvoudige en flexibele getrokken machine voor het mulchzaaien.

De Multiline is beschikbaar in werkbreedtes van 3 en 4 meter, zijnde de maximale werkbreedte van de zaaimachines van Pöttinger. De basiseenheid wordt gevormd door een stoppelploeg met schijven of met tanden – resp. de Terradisc of de Synkro – gecombineeerd met een packerrol of met een bandenrol. Naast zijn werking op de bodem ondersteunt deze laatste het gewicht van het werktuig. “Op die manier is het mogelijk te werken zonder dat frontgewichten op de tractor moeten gemonteerd worden.” Nog dankzij de rol is de bodemvrijheid van het werktuig 27 cm, wat het manoeuvreren op het veld en op de weg gemakkelijker maakt.

De zaaimachine Vitasem Add (mechanisch) of Aerosem (pneumatisch), volgens de keuze van de gebruiker, wordt geïnstalleerd boven de packerrol, of men nu opteert voor de versie Terradisc Multiline of Synkro Multiline. Omdat de stoppelploegen eveneens alleen kunnen werken, heeft Pöttinger een systeem voorzien dat het aan- en afkoppelen van de zaaimachine van de stoppelploeg zeer eenvoudig maakt.

De Aerosem, voortaan met Section Control

De Aerosem is een pneumatische precisiezaaimachine geschikt voor het zaaien van granen of precisiezaai van maïs. Ze is beschikbaar in werkbreedtes van 3 m, 3,5 m en 4 m. In de tank kunnen 1.250 kg zaaizaden opgenomen worden. Door opzetstukken kan dat volume naar 1.850 kg verhoogd worden. Er zijn verschillende types van zaaischaren en toedekeggen beschikbaar.

Om precisiezaai van maïs te kunnen uitvoeren, moet de Aerosem uitgerust worden met de optionele PCS technologie (Precision Combi Seeding). Daarbij is een mechanisch systeem voorzien dat de zaden één voor één kiest. Naargelang de gekozen werkbreedte kunnen tot 10 rijen met een rijafstand van 37,5 cm, ofwel 5 rijen met een rijafstand van 75 cm gezaaid worden.

Tijdens het zaaien is het mogelijk om meststoffen tussen de maïsrijen in te werken door middel van een standaardverdeler. De bemesting kan vervangen worden door het zaaien van een groenbedekker, om de grond tegen erosie te beschermen. Zowel in het ene als in het andere geval wordt de tank onderverdeeld om de verschillende producten te kunnen opnemen.

Door de technologie PCS kan men bovendien maïs zaaien in Duplex Seed, d.w.z. in dubbele rijen. De planten beschikken daardoor over meer water, meer licht en meer voedingsstoffen, waardoor de opbrengsten kunnen verhoogd worden

De Aerosem beschikt eveneens over IDS-verdeelkoppen (Intelligent Distibutor System), waardoor een constante stroom van zaaizaad op elke rij gegarandeerd wordt. Het zorgt ook voor een eenvoudiger markering (ritme, spoorbreedte,…) en afsluiting van de halve zaaimachine.

Ten slotte kan de Aerosem voortaan ook uitgerust worden met de automatische sectieafsluiting ‘Section Control’ tijdens het zaaien (sectiebreedte 1 meter). Daarbij wordt de verdeling automatisch aan- of afgesloten op het juiste ogenblik, bv. op de kopakkers. Daardoor wordt het zaaien van percelen met een onregelmatige vorm gemakkelijk en overlappingen komen duidelijk minder voor.

Dankzij de Section Control functie is het zaaien van percelen met een onregelmatige vorm gemakkelijker.
Dankzij de Section Control functie is het zaaien van percelen met een onregelmatige vorm gemakkelijker. - J.V.

Zaaien en bemesten

met de Terrasem Fertilizer

Voor de directe zaai laat de Terrasem Fertilizer-zaaimachine toe om in één werkgang te zaaien en te bemesten. Net zoals de Aerosem, kan deze zaaimachine in optie ook uitgerust worden met de intelligente verdeelkoppen IDS (zie hiervoor).

De meststof wordt toegediend met behulp van de Dual Disc Exact schaar juist achter de openingsschijven ‘Wave Disc’ tussen twee zaairijen. De diepte van inwerken van de meststof kan geregeld worden onafhankelijk van de zaaidiepte. De grond wordt vervolgens aangedrukt en het zaaizaad wordt ingebracht en toegedekt.

Met de Wave Disc-schijven, met een diameter van 510 mm, kan de bodem bewerkt worden over een breedte van ongeveer 50 mm. De rest van de bodem blijft dus onbewerkt, wat de verdamping van water, het kiemen van onkruiden en erosie vermindert. De afstand tussen twee schijven kan ofwel 12,5, ofwel 16,7 cm bedragen. De grootste afstand wordt vooropgezet in moeilijker omstandigheden (nattere, zwaardere of klevende bodems). Welke ook de rijafstand is, de werkdiepte kan hydraulisch en traploos geregeld worden.

Naar J.V.

Alle machines voor de grondbewerking van de Oostenrijkse constructeur worden geproduceerd in de fabriek van Vodnany in de Tsjechische Republiek.
Alle machines voor de grondbewerking van de Oostenrijkse constructeur worden geproduceerd in de fabriek van Vodnany in de Tsjechische Republiek. - Foto: J.V.

Meest recent

Meest recent