Zandopspuitingen beschermen kust tegen overstromingen

Zandopspuitingen beschermen kust tegen overstromingen

Na zowat elke winterstorm verschijnen op tal van stranden aan de kust zogenaamde ‘strandkliffen’. “Telkens volgt er heel wat kritiek", zegt Jan Seys van VLIZ. "Enerzijds vormen deze kliffen een veiligheidsrisico voor individuele passanten, anderzijds wekken ze de indruk dat zandopspuitingen zinloos zijn en letterlijk 'zand naar zee dragen'.”

Nieuwe onderzoeksresultaten uit het vierjarige CREST-project tonen aan dat het strand na een storm deels spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden. Tezelfdertijd dragen de opspuitingen bij tot een versteviging van de duinen, door windgedreven zandtransport, en bieden ze een beschermende buffer voor de zeedijken tegen golfgeweld. “Dat is goed nieuws, want het bevestigt met cijfers dat de aanpak van kustbescherming zoals die vandaag wordt toegepast, werkt”, stelt professor Jaak Monbaliu, coördinator van CREST. “Door na stormen de stranden aan te vullen, kan de overheid een stevig kustfundament op een zo natuurlijk en kostenefficiënt mogelijke wijze in stand houden.”

Het onderzoek bevestigt ook dat bredere stranden de golfimpact op zeedijken dempen en dat een niet onbelangrijk deel van het opgespoten zand zijn weg vindt naar de duinen, de natuurlijke kustbescherming bij uitstek. Op het lage strand spelen golven en stromingen een hoofdrol in het herverdelen van zand; hogerop is de wind (het ecolisch zandtransport) de sturende factor. Binnen het CREST-project bewezen diverse technologieën ter opvolging van de strandmorfologie hun nut.

De studie van meer fundamentele achterliggende processen bleek een goede basis om de patronen van zandverplaatsing aan onze kust te begrijpen en te simuleren. Proeven in de testfaciliteiten van de UGent, het Waterbouwkundig Laboratorium en Deltares droegen in belangrijke mate bij tot het inschatten van de kracht van golven op harde structuren. Het CREST-project groepeert tien instituten uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector.

Belga

Meest recent

Meest recent