Oppervlakte suikerbieten daalt in ons land met 8%, areaal aardappelen stijgt met 5%

De totale oppervlakte aan aardappelen is met 4.856 ha gestegen of 5,2% in 2019. De stijging vond bijna volledig in Vlaanderen plaats (+4.839 ha, of +9,7%).
De totale oppervlakte aan aardappelen is met 4.856 ha gestegen of 5,2% in 2019. De stijging vond bijna volledig in Vlaanderen plaats (+4.839 ha, of +9,7%). - Foto: LV

35% van de landbouwoppervlakte bestaat uit blijvend grasland. De graanteelten nemen 23% van de landbouwoppervlakte in beslag en de voedergewassen 21%. De graanteelten stegen met 2,8% (+ 8.591 ha). Vooral de oppervlaktes van wintergranen (wintertarwe en wintergerst) zijn gestegen (+5,7% in België of +12.694 ha).

In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen teniet gedaan door de daling van de oppervlakte korrelmaïs (-10,95% of -5.291 ha). De totale oppervlakte korrelmaïs en voedermaïs daalde met bijna 8.200 ha in Vlaanderen, terwijl ze in Wallonië slechts met 1.574 ha is afgenomen.

Voedergewassen

De oppervlakte van voedergewassen is gedaald met 0,6% (- 1.838 ha) in vergelijking met 2018. In Vlaanderen werd de afname van voedermaïs (- 2.878 ha) gecompenseerd door de stijging van tijdelijk grasland (+ 2.267 ha), waardoor de totale oppervlakte van voedergewassen stabiel bleef ten opzichte van 2018.

De totale oppervlakte van voedergewassen is gedaald in Wallonië (-1,33%) als gevolg van een afname van de oppervlakte van voedermaïs. In Wallonië was en verschuiving van de mengsels van vlinderbloemige gewassen naar de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen onder de rubriek “andere droog geoogste peulvruchten”. Luzerne als voedergewas wint al enkele jaren aan belang.

De oppervlakte van nijverheidsgewassen is gedaald met 5,3% in 2019, omwille van de terugval van de suikerbieten (-8,1%), koolzaad en raapzaad (-18,1%).
De oppervlakte van nijverheidsgewassen is gedaald met 5,3% in 2019, omwille van de terugval van de suikerbieten (-8,1%), koolzaad en raapzaad (-18,1%). - Foto: Pixabay

De oppervlakte van nijverheidsgewassen is gedaald met 5,3% in 2019, omwille van de terugval van de suikerbieten (-8,1%), koolzaad en raapzaad (-18,1%). Cichorei voor inuline is verder gestegen (+6,6%). De sterke stijging van de oppervlakte aan geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden is te wijten aan het feit dat vanaf 2019 de oppervlakte voor keukenkruiden werd verplaatst van de “andere groenten in openlucht” naar deze rubriek. Het ging in totaal om 497,30 ha aan peterselie, kervel, bieslook, basilicum en andere kruiden (voor zowel industrieel als vers verbruik).

Bijna 10 % meer aardappelen in Vlaanderen

De totale oppervlakte aan aardappelen is met 4.856 ha gestegen of 5,2% in 2019. De stijging vond bijna volledig in Vlaanderen plaats (+4.839 ha, of +9,7%).

De oppervlakte aan droog geoogste peulvruchten is bovendien verder toegenomen. In België is deze oppervlakte met 21,35% of 816 ha gestegen. In Wallonië zijn vooral de mengsels van eiwithoudende gewassen met graangewassen toegenomen. Deze mengsels werden ondergebracht onder de rubriek “overige droog geoogste peulvruchten”.

De totale oppervlakte van groenten in openlucht is gedaald met 616 ha in 2019. Deze daling is grotendeels te wijten aan de categorie “andere groenten” waarin de keukenkruiden werden verplaatst naar de “geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden”. Wortelen, knolselder, spinazie, prei en spruiten zijn gestegen in 2019.

De oppervlakte van aardbeien is in België, zowel in openlucht als in serres, gedaald met respectievelijk -11,2% en -2,9% in 2019. Deze daling vond zowel in Vlaanderen als in Wallonië plaats.

De oppervlakte van sierplanten daalt sinds 2016. In 2019 was dat met 8,3%. Er is in België een lichte daling van de boomgaarden (-0,9%), met opnieuw een terugval van de oppervlakte van appelen (-3,8%) en een stabilisering van de oppervlakte van peren.

De afname is wijten aan de daling van de boomgaarden in Vlaanderen (-1,3%) die werd gecompenseerd door een toename in Wallonië (+3,5%). De oppervlakte voor appelen is gedaald in beide landsdelen. Er vond meer bepaald een verschuiving plaats van de appelsoorten Golden en Jonagold naar andere appelsoorten.

Kleinfruit won sterk aan belang in beide gewesten : +30,8% in Vlaanderen en +23,3% in Wallonië. De stijging vond in alle rubrieken plaats.

De totale oppervlakte van serres is met 25,5 ha of met -1,1% gedaald in 2019. Deze daling is het gevolg van de terugval van de teelten van fruit en sierplanten in serres. De oppervlakte van groenten is daarentegen met 1% gestegen. Vooral tomaten en komkommers zijn gestegen in 2019, terwijl de verschillende soorten kropsla zijn gedaald. Bij de sierplanten zijn de potchrysanten gedaald.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent