Versoepeling voor biolandbouwers voor gebruik veevoeder uit eerste jaar van omschakeling

Door de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar kunnen bio-landbouwers of landbouwers in omschakeling, een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder, afkomstig van het eerste jaar van omschakeling.
Door de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar kunnen bio-landbouwers of landbouwers in omschakeling, een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder, afkomstig van het eerste jaar van omschakeling. - Foto: LBL

De noodmaatregel blijft van kracht tot 31 december. Voorwaarde is onder meer dat het perceel aangemeld was voor 12 juni bij een controleorgaan voor biologische productie. Het kan ook tot maximaal 40 % van de totale verbruikte hoeveelheid kg droge stof voeder op jaarbasis op zijn bedrijf en enkel tijdens de periode waarvoor hij expliciet toestemming kreeg van het departement Landbouw & Visserij.

Het in te vullen dossier is te vinden op de website van het departement. Het controleorgaan onderzoekt de aanvraag en vult de aanvraag binnen de 14 dagen aan met een advies. Aanvragen tegen ten laatste 15 oktober.    

Meest recent

Meest recent