Hagelandse gemeenten eisen dat seizoenarbeiders uit oranje of rode zones worden getest

De vier burgemeesters willen dat de Nationale Veiligheidsraad zich tijdens haar eerstvolgende vergadering over deze kwestie buigt en voor de hele landbouwsector dezelfde maatregelen oplegt zodat de communicatie naar de werkgevers en seizoenarbeiders eenduidig en duidelijk is.
De vier burgemeesters willen dat de Nationale Veiligheidsraad zich tijdens haar eerstvolgende vergadering over deze kwestie buigt en voor de hele landbouwsector dezelfde maatregelen oplegt zodat de communicatie naar de werkgevers en seizoenarbeiders eenduidig en duidelijk is. - Foto: LV-archief

In een mededeling wijzen de burgemeesters erop dat er jaarlijks meer dan 20.000 seizoenarbeiders naar België afzakken met een piek tussen 15 augustus en 30 oktober voor de pluk van het hardfruit. "Het merendeel komt uit Polen, Roemenië, Bulgarije en Oekraïne. Ook uit landen als Slovakije, Spanje, Italië en Portugal zijn er afkomstig. Verschillende landen hebben van FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood gekregen. Belgen die naar een van deze landen reizen, moeten zich bij terugkeer verplicht laten testen en in quarantaine gaan".

In quarantaine in afwachting van een test

De burgemeesters vragen dat de seizoenarbeiders na aankomst in afwachting van een test in quarantaine worden geplaatst. De testresultaten dienen binnen de 24 uur ter beschikking worden gesteld aan de huisarts of bedrijfsarts die de test uitvoerde en binnen de 48 uur aan het lokaal bestuur.

De opvolging van besmette seizoenarbeiders gebeurt door de externe arbeidsgeneeskundige diensten waar de tuinbouwbedrijven aangesloten zijn. Als het landbouwbedrijf zelf niet kan instaan voor de quarantaine van besmette seizoenarbeiders, dan moet dit op regionaal of provinciaal niveau georganiseerd worden, luidt het.

De 4 burgemeesters willen dat de Nationale Veiligheidsraad zich tijdens haar eerstvolgende vergadering over deze kwestie buigt en voor de hele landbouwsector dezelfde maatregelen oplegt zodat de communicatie naar de werkgevers en seizoenarbeiders eenduidig en duidelijk is.

Eisenbundel in overleg met Boerenbond

Ook de werkgevers binnen de tuinbouwsector zijn volgens de burgemeesters vragende partij voor dergelijke maatregelen. De hoger vermelde eisenbundel werd overigens opgesteld in overleg met Boerenbond.

In een mededeling zegt Boerenbond de vraag van de burgemeesters aan de Nationale Veiligheidsraad dan ook te steunen. “Ook wij vragen dat er voor seizoenwerknemers die uit een oranje gebied komen zoals Roemenië of Bulgarije, bij aankomst in België onmiddellijk een Covid-19-test zou kunnen gebeuren. Het is belangrijk dat het resultaat van deze test binnen de 24 uur beschikbaar is en dat de externe diensten voor preventie en bescherming ingeschakeld worden. Werknemers die uit de groene regio's zoals Polen komen, kunnen onmiddellijk werken, maar ook hier is de temperatuurmeting en de goede opvolging van de fiches cruciaal”, aldus de landbouworganisatie. Eerder deze maand bereikte de Boerenbond al een akkoord met de vakbonden waardoor de werkgevers bij aankomst ook periodiek een temperatuurmeting kunnen doen bij de seizoenarbeiders. Verder sloot de landbouworganisatie ook een akkoord met de vakbonden en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over een aantal checklijsten in verschillende talen die men op het bedrijf kan gebruiken.

Boerenbond roept haar leden op om de checklijsten goed toe te passen en de temperatuurmetingen op het bedrijf periodiek te doen.

De maatregel werd al eerder ingevoerd in enkele gemeenten in Limburg. Lees hier.

Belga

Meest recent

Meest recent