Boerenbond reageert gematigd positief op federaal regeerakkoord

Enkele maanden geleden trok Alexander De Croo een Boerenbond-overall aan om zomerstage te lopen op een melkveebedrijf in Zottegem.
Enkele maanden geleden trok Alexander De Croo een Boerenbond-overall aan om zomerstage te lopen op een melkveebedrijf in Zottegem. - Foto: Boerenbond

Volgens de syndikale organisatie Boerenbond is de uitwerking van een sociaal-economisch relanceplan een belangrijke eerste opdracht. “We missen echter een aanknopingspunt in het regeerakkoord om specifiek werk te maken van een verruime carry-backregeling die belangrijk is om negatieve marktincidenten op te vangen in de land- en tuinbouwsector”, stelt Boerenbond.

Constructieve samenwerking

“Het zal bovendien cruciaal zijn om de handelspositie van onze ondernemingen te versterken, in constructieve samenwerking met de regio’s. Het regeerakkoord stelt dat er maatregelen zullen worden genomen om een gelijk speelveld te creëren tussen binnen- en buitenlandse ondernemingen. Specifiek belangrijk voor de land- en tuinbouwsector is het feit dat men prijsevoluties in samenwerking met het prijzenobservatorium zal blijven onderzoeken en dat men de transparantie in de agrofoodsector wil verspreken.”

Verder is er in het regeerakkoord sprake van een onderzoek met betrekking tot een wet ter bescherming van de landbouwprijzen, maar op dit ogenblik is er geen duidelijkheid over de concrete invulling. Boerenbond vindt het alvast positief dat hierover een debat komt. “Dit betekent immers dat het besef dat de markt moet worden gecorrigeerd om faire prijzen voor de consument én de landbouwer te hebben meer en meer doordringt in het politieke en maatschappelijke debat”, aldus Boerenbond.

Op een billijke manier

Boerenbond ziet ook enkele positieve elementen met betrekking tot het sociaal statuut van zelfstandigen. “Belangrijk is dat de vrijstelling werkgeversbijdrage voor de eerste werknemer wordt verlengd, maar teleurstellend is dan weer dat er met geen woord wordt gerept over de nodige correcties in het statuut van meewerkende echtgenoot. Het is ook belangrijk dat het belang van sociaal overleg wordt erkend en dat men constructief in dialoog wil gaan.”

De federale overheid heeft ook nog belangrijke bevoegdheden op het vlak van klimaat, energie, leefmilieu en biodiversiteit. “Een goed klimaatbeleid is ook in het belang van onze sector, maar de bijhorende inspanningen moeten op een billijke manier verdergezet worden. Op vele vlakken helpt de land- en tuinbouw bijdragen aan een oplossing. Bij het uittekenen van het beleid op het vlak van leefmilieu en biodiversiteit zal rekening worden gehouden met de wetenschappelijke inzichten en in overleg zal worden gegaan met de betrokken sectoren om de nadelige sociaal-economische gevolgen te beperken”, schrijft Boerenbond aan de leden.

Uitgestoken hand

Boerenbond steekt graag de hand uit naar premier Alexander De Croo om in te zetten op een constructieve samenwerking. “Het regeerakkoord geeft weinig of geen duidelijkheid op welke manier en met welke maatregelen een aantal van de ambitieus geformuleerde doelstellingen bereikt zullen worden. Boerenbond zal, net zoals op het Vlaamse beleidsniveau, de verdere uitwerking van deze doestelling nauwgezet opvolgen. De uitdagingen van deze nieuwe regering zijn immers groot. Een sterke regering en een doordacht relancebeleid kunnen ons op een goede manier door de crisis loodsen”, besluit Boerenbond.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent