Tarwenoteringen stijgen

De tarwemarkt veert op.
De tarwemarkt veert op. - Foto: LBL

Op de termijnmarkt in Parijs wordt voor het decembercontract vrijdag 209 euro per ton betaald. Ter vergelijking: in augustus bewoog de prijs nog rond 180 euro. Vorig jaar oktober lag de prijs ook maar net boven 180 euro. Dichter bij huis noteert Fegra voor gecertificeerde standaardtarwe een prijs van 183,50 euro.

Argentinië verlaagde de oogstverwachting met 1 miljoen ton. Australië heeft vanwege droogte de productieprognose voor het westen van Australië met 1,1 miljoen ton verlaagd. In Rusland constateert analysebureau IKAR dat het areaal in Rusland voor het seizoen 2021/22 tot een recordomvang is uitgebreid. Een groot deel van dit gebied heeft echter meer water nodig. Dit veroorzaakt, naast de logistieke uitdagingen in de export, een prijsstijging.

In de VS verloopt de inzaai van wintertarwe voorspoedig en ligt boven het vijfjarig gemiddelde. De grote droogte in verschillende regio’s blijft een punt van zorg. De Amerikaanse export is afgelopen week met 23% (528.500 ton) gestegen.

Door de grote vraag in China stegen daar de maïsnoteringen tot nog niet eerder genoteerde niveaus. De grote export naar China blijft aanhouden en verwacht wordt dat er opnieuw een piek komt in de vraag. De maïs in de VS is voor 60% geoogst en dit is ruim boven het gemiddelde van de afgelopen jaren (43%), maar door de veranderende weersomstandigheden stegen de noteringen.

Brazilië heeft de importheffingen op maïs uit landen buiten het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur opgeschort tot eind maart 2021. Dit zou kunnen leiden tot invoer van maïs uit de VS.

Meest recent

Meest recent