Startpagina Actueel

Verdere uitbreiding van belangrijke aantasting van bladluizen in wintergranen

De aantasting is onder de zachte temperaturen verder uitgebreid. In het netwerk zijn ondertussen geen percelen meer vrij van bladluizen. Op meer dan de helft van de gerstpercelen is meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen, en op 40% van de percelen zelfs meer dan 10% bezette planten (tot maximaal maar liefst 37% bezette planten).

Leestijd : 1 min

Ook in de wintertarwe was er een perceel met meer dan 5% bezette planten en een perceel met meer dan 10% bezette planten. De hoge temperaturen overdag en ’s nachts blijven nog enige tijd aanhouden. Een einde aan de bladluisactiviteit is dus niet onmiddellijk in zicht.

De bladluizen gaan zich nog verder verspreiden. Omwille van de grote verschillen in bladluisdruk en de lokaal mogelijk nog beperkte aantasting, moet de toestand momenteel op perceelsniveau geëvalueerd worden: zowel de druk van de bladluizen als de draagkracht van het perceel.

Laat je niet verrassen door te natte percelen, of door slechte weersomstandigheden waardoor een behandeling niet meer mogelijk zou zijn. Voor de winter zullen de gerstpercelen en vroeg gezaaide wintertarwepercelen wel best behandeld worden, zeker gezien de hogere virulentiegraad die vanuit Wallonië gesignaleerd wordt.

LCG

Lees ook in Actueel

Krachtig signaal om plaats in natuur te behouden

Actueel Op Pinksterdag hielden een 800-tal ‘partners van het buitengebied’ een vreedzame protestwandeling in Antwerpen. De betogers wilden een halt toeroepen aan het volgens hen ‘waanzinnig beleid’ dat een overvloed aan administratieve lasten oplegt, leidt tot een negatieve beeldvorming van het platteland en hen opzadelt met veel regelgevende beperkingen.
Meer artikelen bekijken