Startpagina Actueel

Pluimveesector wil met 10 punten-actieplan antibioticagebruik verminderen

Hoewel de voorbije jaren in de pluimveekolom al sterk werd ingezet in een lager en oordeelkundig gebruik van antibiotica, is er de laatste maanden weer een lichte stijging. VEPEK, het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw, stelde een actieplan op om weer met een daling van het verbruik aan te knopen.

Leestijd : 2 min

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijk maatschappelijk topic. Er werd de afgelopen jaren, door de verschillende schakels binnen de pluimveekolom, sterk ingezet om te komen tot een lager en oordeelkundig van antibiotica.

Doorgedreven monitoring en benchmarken

“Een doorgedreven monitoring, het benchmarken van zowel veehouders als dierenartsen en verhoogde bewustwording hebben ervoor gezorgd dat er reeds mooie resultaten neergezet konden worden in de volledige sector”, zegt Johan Van Bosch, voorzitter Vepek.

Voor de laatste maanden blijkt dat deze positieve trend zich niet meer verder doorzet en er zelfs een lichte stijging in het gebruik is waar te nemen. De gehele pluimveeketen is zich hiervan bewust en daarom heeft VEPEK, de organisatie waarin alle schakels van de pluimveekolom verenigd zijn, nu een actieplan opgesteld om terug aan te knopen met een verdere daling van het verbruik.

Actieplan in 10 punten

In het voorjaar van 2020 werd binnen VEPEK een werkgroep opgericht met specifieke focus op het antibioticumgebruik binnen de pluimveesector. In deze werkgroep zijn zowel de broeiers, pluimveehouders, mengvoederfabrikanten, pluimveeslachthuizen als dierenartsen vertegenwoordigd.

De bedoeling was om verschillende actiepunten en bijkomende maatregelen te definiëren zodat de pluimveeketen ook zijn steentje kan bijdragen om de AMCRA 2024 doelstellingen te behalen.

De uitkomst van deze vruchtbare werkgroepen heeft geleid tot een ambitieus 10-punten reductieplan:

1. Een nog betere informatiedoorstroming doorheen de keten;

2. Aandacht voor het verminderen van de antibioticaresistentie door een betere opvolging van de waterkwaliteit bij de medicatie via drinkwater en het vermijden dat er residuen achterblijven in de drinkwaterleidingen.

3. Extra aandacht voor de opstart van de eendagskuikens in de stal

4. Focus op darmgezondheid waarbij een ondersteunende tool uitgewerkt wordt om te beslissen of er al dan niet moet behandeld worden.

5. Opmaak van uniforme slachtrapporten die inzicht geven in de gezondheidstoestand van het pluimveebedrijf

6. Invoering van een kuikenpaspoort met relevantie informatie over herkomst van de eendagskuikens, zodat de pluimveehouder en de bedrijfsdierenarts de kuikens met de juiste zorg kunnen omringen.

7. Strikte opvolging van de grootverbruikers met verplichte inventarisatie van de pijnpunten en overkoepelende betrokkenheid van veehouder, dierenarts, broeier en voederfabrikant;

8. Inzetten op aandachtgebruikers via de invoering van een opvolgingsplan dat samen met de bedrijfsdierenarts wordt opgemaakt

9. Inschakelen van coach voor probleembedrijven die herhaaldelijk te veel antibioticum verbruiken;

10. Sensibilisering en opleiding voor verschillende schakels.

Dit 10-puntenactieplan wordt omgezet in concrete acties die vanaf 2021 door het Belplumelastenboek in de markt worden gezet. De pluimveekolom is ervan overtuigd dat de implementatie van het actieplan zal bijdragen tot een verder verminderd doch oordeelkundig verbruik van antibioticum in de pluimveesector.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken