Project inzameling medisch afval verlaagt kosten voor de landbouwer

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen (vaccinaties, nabehandeling …) zelf uit. Het afval dat dit oplevert, wordt beschouwd als medisch afval. Men moet dit dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Een individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur. Dit zorgt ervoor dat men deze afvalstroom vaak op een niet-reglementaire manier verwijdert, waardoor de veehouder niet over de nodige attesten beschikt. Via een project in de regio van Tielt en de Westhoek kan iedere veehouder medisch afval op een reglementaire en betaalbare manier afvoeren. Omwille van het succes werd beslist om dit voor iedere veehouder in West-Vlaanderen mogelijk te maken.

Hoe werkt het project?

et principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt ongetwijfeld bekend in de oren. Voor deze afvalstroom is dit niet anders. Voor een individuele ophaalbeurt van medisch afval door een erkend ophaler lopen de kosten snel op. Maar via een collectieve inzameling valt de kost ruim te halveren.

Via dit project kan je jouw medisch bedrijfsafval verzamelen in eenmalig te gebruiken recipiënten. Die zal je dan twee keer per jaar naar een lokaal verzamelpunt kunnen brengen.

Er is keuze uit volgende recipiënten:

- Kunststofcontainer met een volume van 50 liter en een maximumgewicht van 15 kg. Kostprijs*: 1 recipiënt: € 31/stuk**, vanaf het 2de recipiënt: € 21/stuk

(**Enkel op het 1ste vat wordt een collectieve ophaalkost van €10 aangerekend.)

- Naaldcontainer met een volume van 1 liter. Kostprijs*: € 1,15/naaldcontainer

- Naaldcontainer met een volume van 2 liter. Kostprijs*: € 1,35/naaldcontainer

(*Alle inzamel-, transport- en verwerkingskosten zijn in de prijs inbegrepen)

Stappenplan

1. Schrijf je in voor dit proefproject via onderstaande link

2. Geef aan welke recipiënten je wil, alsook het aantal.

3. Deze recipiënten kunnen worden afgehaald op een locatie naar keuze

4. Je ontvangt een totaalfactuur.

5. Enkele weken voor de collectieve inzameling (juni 2021) geef je door hoeveel volle recipiënten je op het inzamelpunt naar keuze zal afleveren.

Lever de volle recipiënten af op het inzamelpunt en neem terug lege recipiënten mee. Je ontvangt nadien een verwerkingscertificaat via ‘My Vanheede’.

Meerwaarde

Het project biedt jou de kans om op een correcte manier het medisch afval af te zetten.

Je ontvangt de nodige attesten waarmee je kan aantonen dat geneesmiddelenafval reglementair werd afgezet.

Je halveert de kostprijs door deel te nemen aan deze collectieve inzameling.

Deelnemen?

Heb je interesse in dit project, meld je dan aan uiterlijk op 8 december via deze link.

Meest recent

Meest recent