Inagro: Gemiddeld nitraatresidu in stalen is met 10% gedaald

Bij 90% van de bietenpercelen bleef het nitraatresidu lager dan 90 kg /ha.
Bij 90% van de bietenpercelen bleef het nitraatresidu lager dan 90 kg /ha. - Foto: LBL

Algemeen zien we dus een daling met 10%. Deze daling wordt vrij gelijklopend over de teelten bekomen. Aardappelen en groenten halen het gemiddelde omhoog. De percelen gras, graan en bieten halen dit gemiddelde omlaag.

Aardappelen en groenten halen het gemiddelde omhoog

Bij de aardappelen is wel een verschil merkbaar tussen een vroege of late oogst. Van de vroeg geoogste aardappelen haalt 43% een nitraatresidu lager dan 90 kg nitraat-N/ha. Bij de late variant is dit maar 26%. Ten opzichte van 2019 daalde het nitraatresidu in aardappel met 14%.

In maïs zit het residu zoals vaak dicht bij het algemeen gemiddelde. Met een gemiddeld nitraatresidu van 104 kg/ha en een daling van 9% is dit in 2020 niet anders. De helft van de percelen heeft een residu lager dan 90 kg/ha, 75% van de maïspercelen blijft onder de 140 kg/ha.

Bieten, gras en graan halen het gemiddelde omlaag

Bieten, gras en graan doen het zoals steeds goed. Bij 90% van de bietenpercelen , 75% van het grasland en 65% van het graan bleef het nitraatresidu lager dan 90 kg /ha.

In de groenten doet bloemkool het weer goed, met 45% van de percelen lager dan 70 kg en 53% van de percelen lager dan 90 kg restnitraat/ha zien we hier bevestiging en een blijvende verbetering. Voor prei zien we ook een lichte verbetering, maar blijft het moeilijk om een goede teelt en een goed nitraatresidu met elkaar te combineren.

Inagro

Meest recent

Meest recent