Startpagina Actueel

Royal A-ware wil melkpoederproductie in Aalter van FrieslandCampina overnemen

Zuivelbedrijf Royal A-ware heeft de intentie om de melkpoedertorens in Aalter over te nemen van FrieslandCampina. De melkpoedertorens in Aalter hebben een productiecapaciteit van circa 45.000 ton melkpoeder. Er zijn 40 medewerkers tewerkgesteld.

Leestijd : 1 min

Er werken bij dit bedrijfsonderdeel een 40-tal medewerkers die mee over zullen gaan naar Royal A-ware, zodra beide partijen een definitieve overeenkomst gesloten hebben. FrieslandCampina blijft in Aalter consumentenzuivel produceren en zal de geplande investeringen voortzetten.

In voorjaar 2021 duidelijkheid

De voorgenomen verkoop is in lijn met de strategie van FrieslandCampina om zijn netwerk verder te optimaliseren met behoud van de best mogelijke melkverwerking, verdere waardecreatie en kostenoptimalisatie.

De overname past in de strategie van Royal A-ware om klanten met een zo breed mogelijk productportfolio te bedienen. Het Nederlandse familiebedrijf is voornemens om te gaan investeren in de fabriek om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de vraag van de klant.

De voorgenomen overname is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden. Verwacht wordt dat de transactie voor het einde van het eerste kwartaal in 2021 wordt afgerond.

FrieslandCampina

Lees ook in Actueel

Natuurorganisaties houden juridische opties inzake GLB en PAS open

Actueel De Vlaamse Regering zal vandaag trachten tot een akkoord te komen over zowel het GLB als het PAS. De Vlaamse meerjarenplannen moeten de Europese minimumverplichtingen behalen. Dat is cruciaal voor de rechtszekerheid van de boeren en een snelle uitbetaling van hun inkomenssteun, schrijft Bond Beter Leefmilieu in een Persbericht.
Meer artikelen bekijken