An Schellekens ziet toekomst in webinars

An Schellekens ziet toekomst in webinars

Hoe verliep 2020?

“Het jaar begon veelbelovend. Begin februari liep de nieuwe zaal op de Hooibeekhoeve vol voor de LCV studiedag. Half maart planden we een bodemcafé in Tielen. Pas toen ik net daarvoor hapjes haalde in de supermarkt en er de chaos zag, besefte ik hoe uitzonderlijk de situatie was. Gelukkig werd die avond naast info geen virus uitgewisseld.

De volgende maanden bestonden uit thuiswerk met talrijke videovergaderingen en WhatsAppberichtjes. De aanleg van de proeven op de Hooibeekhoeve ging steevast door dankzij een fantastisch veldteam. Met foto’s en filmpjes op Facebook gaven we inkijk in het veldgebeuren.

De overgang van de natte maand februari naar het droge voorjaar was bruusk. Op 30 l in april na, viel er tussen half maart en juni geen regen. Daar waar geen te zware snede Italiaans raaigras werd geoogst en de maïs onmiddellijk na de bodembewerking werd gezaaid, kiemde alles wonderbaarlijk vlot op zand. De waterbehoefte van gras is echter hoger. Vooral de tweede snede was ondermaats en ook de hitte in augustus was nefast. Op het betere object in een gras(klaver)proef oogstten we in 2020 slechts een opbrengst van een 9,5 ton droge stof, terwijl dat in 2012-2014 op hetzelfde perceel gemiddeld 13 ton was.

Logisch dus dat we in de zoektocht naar alternatieve teelten opteren voor droogtetolerantie. Voor de maaimengsels was de voorjaarszaai dit jaar niet geslaagd. Sorghum en hennep kenden een tweewassige opkomst met te trage of ongelijke afrijping als gevolg. Niet voor niets grijpen veel boeren terug naar voederbieten, die plots een hip imago kregen. In april startten we de Facebookgroep ‘voederbietenboeren’ op. Met succes, want de groep heeft intussen bijna 1.000 leden.”

Wat voorspel je voor 2021?

“2020 werd het jaar van de filmpjes en webinars. Dat heeft voor deelnemers zijn voordelen: je kan thuis volgen, doorspoelen (hopelijk niet te veel) en anoniem vragen stellen. Ik ben overtuigd dat we hiermee een nieuw tijdperk ingeslagen zijn, ook na corona. Wen er maar aan, want de LCV winterstudiedagen in 2021 zijn alvast digitaal.”

SN

Meest recent

Meest recent