ILVO voegt enkele nieuwe rassen voederbieten en maïs toe aan lijst 2021

Op de ILVO-rassenlijst 2021 staan enkele nieuwe maïs- en suikerbietenrassen.
Op de ILVO-rassenlijst 2021 staan enkele nieuwe maïs- en suikerbietenrassen. - Foto: LBL

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per ha en geven een betere mineralebenutting op het melkveebedrijf. De hoge energie-inhoud zorgt ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor hoog productief melkvee.

In 2021 wordt 1 nieuw voederbietras toegevoegd aan de ILVO-rassenlijst: Gitty KWS. Gitty KWS werd vergeleken ten opzichte van enkele referentierassen van zowel de Belgische als Franse rassenlijst. Alle referentierassen zijn ook terug te vinden op de ILVO-rassenlijst.

Kuilmaïs

Kuilmaïs is met een areaal van 182.158 ha in 2020 één van de belangrijkste voedergewassen in België. Voor de aankoop van zaaizaad kunnen de landbouwers een beroep doen op de beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten van ILVO, die jaarlijks worden vernieuwd. Dit maakt het voor de landbouwer mogelijk om een bedrijfsspecifieke rassenkeuze te maken op basis van objectieve resultaten.

In 2021 worden 3 nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen toegevoegd aan de ILVO rassenlijst: KWS Osiris, Benefito en Galeano. Het ras SY Nomad wordt na 2 proefjaren opgenomen op de Belgische beschrijvende rassenlijst. Om een aanbeveling te krijgen moeten rassen minimum 3 proefjaren doorlopen hebben.

Korrelmaïs

Korrelmaïs vertegenwoordigde in 2020 een areaal van 52.058 ha. Maïsrassen die een hoge korrelopbrengst en een laag vochtgehalte garanderen, zijn gewenst voor de teelt van korrelmaïs. Dit kan vertaald worden in rassen die vroeger afrijpen. Op de ILVO rassenlijst staan dit jaar 23 korrelmaïsrassen waarvan 1 nieuw aanbevolen variëteit, LG31219.

Hier vind je de ILVO-rassenlijst.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent