Europese Commissie overlegt over EU-doelstellingen om de biodiversiteit in Europa te herstellen

Het initiatief voor de ontwikkeling van EU-doelstellingen voor natuurherstel heeft ook tot doel de kennis en monitoring van ecosystemen en hun diensten te verbeteren.
Het initiatief voor de ontwikkeling van EU-doelstellingen voor natuurherstel heeft ook tot doel de kennis en monitoring van ecosystemen en hun diensten te verbeteren.

Als een sleutelelement van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de Europese Green Deal, zal het herstel van de beschadigde ecosystemen in Europa helpen de biodiversiteit te vergroten, de klimaatverandering te verzachten en zich aan te passen, en de gevolgen van natuurrampen te voorkomen en te verminderen. Het initiatief voor de ontwikkeling van EU-doelstellingen voor natuurherstel heeft ook tot doel de kennis en monitoring van ecosystemen en hun diensten te verbeteren.

Herstel van ecosystemen

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius: “Menselijke activiteiten hebben de afgelopen decennia driekwart van het land op aarde en twee derde van de oceanen aanzienlijk veranderd, waardoor ons klimaat en onze natuurlijke levensondersteunende systemen zijn gedestabiliseerd. Herstel van natuurlijke ecosystemen is een drievoudige overwinning voor natuur, klimaat en mensen. Het zal de biodiversiteitscrisis helpen oplossen, de klimaatverandering aanpakken en de risico's van toekomstige pandemieën verminderen. Het kan ook het herstel in een post-pandemische wereld stimuleren en banen en duurzame groei creëren.”

De Commissie bereidt ook een effectbeoordeling voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van EU-doelstellingen voor natuurherstel en om de mogelijke ecologische, sociale en economische effecten ervan te beoordelen. In de eerdere routekaart voor de ontwikkeling van EU-natuurhersteldoelstellingen zijn beleidsopties voor hersteldoelstellingen in kaart gebracht die in de effectbeoordeling moeten worden onderzocht.

Tegen eind 2021 een voorstel

Op basis van de effectbeoordeling en rekening houdend met de antwoorden van de openbare raadpleging, zal de Commissie tegen eind 2021 een voorstel indienen voor juridisch bindende EU-doelstellingen voor natuurherstel. De openbare raadpleging blijft tot 5 april open voor feedback. De lancering van de openbare raadpleging komt op de dag van de One Planet Summit, mede georganiseerd door Frankrijk, de VN en de Wereldbank, die dit jaar focust op biodiversiteit.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent