Kunstmestsector: Digitaal kunstmestregister is zinloos, een overbodige last en een bedreiging

Volgens sectororganisaties Fegra, Vegrom en BelFertil loopt de VLM vooruit op een definitieve goedkeuring van wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters.
Volgens sectororganisaties Fegra, Vegrom en BelFertil loopt de VLM vooruit op een definitieve goedkeuring van wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters. - Foto: LBL

Producenten, verdelers, importeurs, exporteurs van kunstmest die zich eerder, conform de huidige wetgeving, te goeder trouw hebben geregistreerd ontvingen recent een mail van de VLM die stelt dat er nu al kan gestart worden met digitale registraties.

Digitaal verkoopregister

“Elke uitbater die minstens 10.000 kg stikstof per jaar uit kunstmest produceert, verdeelt, importeert of exporteert en die levert aan verdelers of aan landbouwers, moet een digitaal verkoopregister bijhouden en doorsturen naar de Mestbank. .. Als u registerplichtig bent, moet u al uw leveringen registreren. Dat betekent naast de leveringen aan landbouwers, ook de leveringen aan particulieren, handelaars en/of buiten Vlaanderen.”

“Het verkoopregister moet uiterlijk de 2de dag na levering ingevuld worden op het Mestbankloket. Voor 2021 geldt een overgangsregeling : uiterlijk de 7de dag na levering moet het verkoopregister digitaal of op papier ingevuld zijn; uiterlijk de 30ste dag na levering moet het verkoopregister ook ingevuld zijn op het Mestbankloket.”

Volgens sectororganisaties Fegra, Vegrom en BelFertil loopt de VLM vooruit op een definitieve goedkeuring van wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters. “Dit Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) is momenteel nog niet goedgekeurd noch rechtsgeldig”, stelt Renaat Van Leuven, voorzitter sectie Synagra en Fegra.“

Negatief advies van Raad van State

Dit is pas het geval na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het negatief advies van de Raad Van State van 12 november 2020 bevestigde al een aantal bezwaren van de sector onder meer een mogelijke belemmering van het vrij verkeer van ‘bemestingsproducten’ waarvoor een Europese wetgeving geldt die recent is aangepast en uitgebreid.

Het Besluit van de Vlaamse regering doorloopt momenteel dan ook de TRIS procedure waarbij Europa zal nagaan of er inderdaad een belemmering is van de vrije handel in de EU. Elke lidstaat, bedrijf, organisatie, … kan op eenvoudige wijze en in de moedertaal bezwaren indienen via TRIS-Europe. Het TRIS advies wordt verwacht na 22 februari 2021. Bovendien moet ook de gegevensbeschermingsautoriteit nog een advies formuleren. Klachten kunnen ingediend worden via https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger .

Bedreiging van positie van KMO’s en familiale bedrijven

“We herhalen ons standpunt dat het voorliggend besluit van de Vlaamse regering omtrent de registerplicht een zinloze en overbodige extra administratieve last is en dus disproportioneel en niet efficiënt en vooral een bedreiging voor de positie van producenten, traders, havenbedrijven, verdelers, handelaars, deze laatste hoofdzakelijk Vlaamse KMO’s en familiale bedrijven”, besluit voorzitter Renaat Van Leuven.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent