Startpagina Actueel

Naam en inhoud Belgisch IBR-bestrijdingsprogramma wijzigt in overeenstemming met EU-wetgeving

Op 21 april gaat het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start en dat heeft ook gevolgen voor het Belgisch IBR-bestrijdingsprogramma. Naast naam en inhoud veranderen ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut.

Leestijd : 3 min

Vanaf april 2021 wijzigt de naamgeving van de IBR-statuten. Voor het gros van de rundveebedrijven verandert enkel de naam van hun statuut. Inhoudelijk wijzigt er voor hen in eerste instantie niets. In een latere fase zal er ook een nieuw statuut komen voor afmestbedrijven en voor handelsstallen.

Een overzicht. Welke nieuwe IBR-statuten zijn er? In grote lijnen zijn er drie statuten: 1. ‘IBR-vrij EU’, 2. ‘op weg naar IBR-vrij EU’ en 3. ‘geïnfecteerde bedrijven’.

Het doel van de sector is dat alle Belgische rundveebedrijven tegen september 2026 over het statuut ‘IBR-vrij EU’ beschikken.

1. Statuut ‘IBR-vrij EU’: alle bedrijven die het IBR I3- of I4-statuut behaald hebben vóór 21 april 2021, ontvangen automatisch het statuut ‘IBR-vrij EU’. Ze hoeven hiervoor géén extra actie te ondernemen. Op bedrijven met het statuut ‘IBR-vrij EU’ kunnen er nog gevaccineerde runderen aanwezig zijn.

Hoe kan je het statuut ‘IBR-vrij EU’ behalen na 21 april 2021? Dit statuut kan je behalen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

- Op het bedrijf zijn er al minstens 12 maanden geen IBR-dragers meer aanwezig.

- Je moet 2 volledig negatieve screenings van alle runderen ouder dan 12 maanden kunnen voorleggen.

- Op je bedrijf is er de laatste 2 jaar niet meer gevaccineerd tegen IBR.

Hoe kan je het statuut ‘IBR-vrij EU’ behouden?

- Bedrijven die in april 2021 meer dan 3 jaar hun I3- of I4-statuut hebben, blijven jaarlijks een opvolgingstest (steekproef) doen zoals nu.

- Bedrijven die het I3- of I4-statuut minder dan 3 jaar geleden verkregen, zullen - afhankelijk van de datum waarop ze dit statuut bekwamen – na een, twee of drie jaar een volledige screening van alle dieren ouder dan 24 maanden moeten uitvoeren.

Overwegend melkleverende bedrijven kunnen ongeacht de datum waarop ze het vrije statuut verkregen, hun vrij statuut behouden op basis van periodiek tankmelkonderzoek

Wat met aankoop en verkoop? Deze bedrijven kunnen runderen kopen van een ander bedrijf met het statuut ‘IBR-vrij EU’, mits ze 2 keer een bloedonderzoek laten uitvoeren bij de aangekochte dieren en deze dieren in quarantaine plaatsen. Er zijn geen specifieke restricties voor verkoop.

2. Statuut ‘op weg naar ‘IBR-vrij EU’: dit is het statuut voor bedrijven waar er geen IBR-dragers meer aanwezig zijn maar die het statuut ‘IBR-vrij EU’ nog niet behaald hebben. Vaccinatie op deze bedrijven blijft toegelaten tot april 2024. Vanaf september 2026 zal het statuut ‘op weg naar IBR-vrij EU’ niet langer toegelaten zijn.

Hoe kan je het statuut ‘op weg naar IBR-vrij EU’ behalen en behouden? Om dit statuut te behalen of behouden, moet je op je bedrijf jaarlijks een screening uitvoeren van alle runderen ouder dan 12 maanden.

Hoe kan je evolueren naar een statuut ‘IBR-vrij EU’? Nadat er gedurende een periode van 2 jaar geen IBR-vaccinaties meer werden uitgevoerd, kan je het statuut ‘IBR-vrij EU’ behalen.

Wat met aankoop en verkoop?

Bedrijven met het statuut ‘op weg naar IBR-vrij EU’ kunnen runderen kopen van een bedrijf met het statuut ‘IBR-vrij EU’ of het statuut ‘op weg naar IBR-vrij EU’, mits ze een dubbel aankooponderzoek uitvoeren en de dieren afzonderen. Deze bedrijven kunnen echter geen dieren verkopen aan een bedrijf met statuut ‘IBR-vrij EU’.

3. Geïnfecteerde bedrijven: dit zijn rundveebedrijven met het ‘oude’ I2-statuut (I2, I2D). Op deze bedrijven is vaccinatie voor IBR verplicht. Vóór oktober 2023 moeten ze ook alle IBR-dragers verwijderen.

Het doel van de sector is dat alle geïnfecteerde bedrijven voor eind 2024 minstens het statuut ‘op weg naar IBR-vrij EU’ hebben behaald. Er worden enkel uitzonderingen voorzien voor bedrijven waar recent een nieuwe IBR-insleep is gedetecteerd. De voorwaarden worden later bepaald.

Wat met aankoop en verkoop?

Geïnfecteerde bedrijven kunnen alle runderen, ongeacht hun origine, aankopen mits ze een dubbel aankooponderzoek en primovaccinatie bij aankomst laten uitvoeren en de dieren bij aankomst in quarantaine plaatsen. Runderen van geïnfecteerde bedrijven (ongeacht of ze IBR-dragers zijn of niet) kunnen enkel rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis. Nuchtere kalveren kunnen vandaag nog afgevoerd worden naar vleeskalverbedrijven.

DGZ-LV

Lees ook in Actueel

PIBO-campus toont beloftevolle akkerbouwrassen

Granen Op de proefveldrondgang van PIBO-campus in Tongeren bezochten we de rassenproeven wintergerst en -tarwe en het suikerbieten- en cichoreiperceel. Er was ook aandacht voor het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’ en voor het Platteland Plus-project ‘Hier groeit uw brood’.
Meer artikelen bekijken