Geen reden om duidelijk te omschrijven wat een ‘megastal’ precies is

Wat is een ‘megastal’? Niemand die de juiste definitie kent en volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is er ook geen reden om wel een duidelijke omschrijving te voorzien.
Wat is een ‘megastal’? Niemand die de juiste definitie kent en volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is er ook geen reden om wel een duidelijke omschrijving te voorzien. - Foto: LBL

Er is in de algemene media heel wat te doen over ‘megastallen’, maar niemand heeft een juiste definitie. Feit is dat de omschrijving ‘megastal’ ook vaak een negatieve bijklank geeft. Tine van der Vloet, Vlaams parlementslid voor N-VA, vroeg aan landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) of zij het nodig acht om het begrip ‘megastal’ te omschrijven en vast te leggen.

Onderscheid naargelang de graad van belasting

“Het niet bestaan van zo’n definitie veroorzaakt geen problemen”, liet Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) schriftelijk weten. “Maar het bestaan van een dergelijke definitie zou ook geen problemen oplossen. Onze huidige regelgeving maakt op het vlak van vergunningen een onderscheid tussen verschillende klassen van bedrijven, naargelang de graad waarin zij geacht worden belastend te zijn voor mens en leefmilieu. De klasse-indeling van een bedrijf gebeurt op basis van de aard en de omvang van de activiteiten die er plaats hebben.”

Of we, vindt Tine van der Vloet, dan niet beter spreken over ‘schaalvergroting’ dan over een ‘megastal’? “Nieuwe verdienmodellen en het creëren van toegevoegde waarde moeten vooropstaan bij het ontwikkelen van een duurzame, toekomstgerichte landbouw. Ik ben het eens met de uitkomst van de resolutie die vroeg om de juiste bakens uit te zetten om onze land- en tuinbouw economisch leefbaar, maar ook maatschappelijk relevant, en als het even kan internationaal relevant te houden. Het spreekt vanzelf dat dergelijk complex gegeven niet kan worden opgelost door het in het leven roepen van een of andere definitie, maar veronderstelt dat maatwerk op niveau van elke ondernemende landbouwer kan worden gerealiseerd”, besluit Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent