Tegen 2025 ook alle kweekkonijnen verhuizen naar verrijkte parken

Dierenminister Weyts wil dat ook alle kweekkonijnen tegen 2025 verhuizen naar verrijkte parken.
Dierenminister Weyts wil dat ook alle kweekkonijnen tegen 2025 verhuizen naar verrijkte parken. - Foto: LBL

Er zijn nog 15 grote konijnkwekerijen in Vlaanderen. Zij huisvesten zo’n vijfhonderdduizend konijnen. Naast vleeskonijnen bevinden zich daar ook kweekkonijnen. Sinds 2016 is het verplicht vleeskonijnen in verrijkte parken te huisvesten.

Grote stap voorwaarts voor het welzijn van konijnen

Dit betekende een grote stap voorwaarts voor het welzijn van konijnen. De verplichte parkhuisvesting geldt echter niet voor fokkonijnen. Voor mannelijke fokkonijnen is groepshuisvesting omwille van agressie immers heel moeilijk. Voor vrouwelijke fokkonijnen is groepshuisvesting wel mogelijk, maar enkel gedurende een deel van de voortplantingscyclus.

Daarom wil Dierenminister Weyts dat ook alle kweekkonijnen tegen 2025 verhuizen naar verrijkte parken. Dergelijke parken zijn diervriendelijker omdat konijnen er meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Een verrijkt park biedt meer plaats, is uitgerust met plateaus waarop de konijnen kunnen springen of onder kunnen schuilen en is uitgerust met matjes of een comfortabele bodem.

Dat laatste zorgt voor een meer hygiënische huisvesting. Daarnaast bevatten verrijkte parken ook tunnels en tal van knaagmateriaal. Om die doelstelling tegen 2025 te bereiken stelde de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn voorschriften op waaraan de huisvesting van de verschillende soorten kweekkonijnen moet voldoen.

Overleg met stakeholders

De nieuwe minimumnormen voor de huisvesting van kweekkonijnen komen er na overleg met onder andere de Boerenbond, de Landsbond, Gaia en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “In overleg met alle partners kiezen we voor moderne dierenwelzijnsnormen”, zegt Dierenminister Weyts. “Ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid legt de lat opnieuw hoog. Zo nemen we steevast het voortouw voor meer dierenwelzijn in Vlaanderen.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent