Akkerbouwer Koen Vrancken: ook voor verzekeringsmaatschappijen is het nog zoeken

Koen verzekerde in 2020 50% van zijn perceeloppervlaktes en trok net genoeg terug om geen verlies te lijden.
Koen verzekerde in 2020 50% van zijn perceeloppervlaktes en trok net genoeg terug om geen verlies te lijden. - Foto: Koen Vrancken

Koen deelt graag zijn eerste ervaring met de brede weersverzekering: “Voor het ondertekenen van de polis, vul je het best eerst je verzamelaanvraag in. Zo weet je exact hoeveel ha je van alle gewassen hebt. Door de coronacrisis schoof alles vorig jaar enkele weken op. Anders had ik de verzekering al vroeger dan mei in orde gebracht.”

Zelf naar verzekering gezocht

“In de winter van 2019 deed ik wat opzoekingswerk naar de verschillende verzekeringsmaatschappijen”, gaat Koen verder. “Ik ging naar een bijeenkomst van KBC, maar daarmee voelde ik persoonlijk niet meteen een klik. Daarna kwam iemand van Vereinigte Hagel uitleg geven op mijn bedrijf. De voorwaarden leken me degelijk en omdat ik wat gronden in Nederland heb, is het administratief ook gemakkelijk om bij Vereinigte Hagel aangesloten te zijn.”

Koen merkte op dat er vorig jaar nog veel onduidelijkheden waren voor zowel de verzekeringsmaatschappijen als de boeren: “Ook de verzekeringsmaatschappijen maakten een hobbelige start. De polisvoorstellen hadden niet zoveel structuur en er waren wat onduidelijkheden tussen de verschillende cijfers in België en Nederland. Uiteindelijk is alles wel goed afgehandeld. Experts zijn komen schatten en de terugbetaling was degelijk, vooral voor het grasland. De premie die we betaalden aan de verzekering hebben we terugbetaald gekregen. Door de droge zomer was het nog wel steeds een nuloperatie.

Ik liet ongeveer de helft van mijn teelten verzekeren. Bij Vereinigte Hagel is het verplicht om alle percelen van dezelfde teeltgroep te verzekeren. Ik koos er in 2020 voor om 50% van mijn oppervlaktes te verzekeren, omdat dat ervoor zorgde dat het Rampenfonds tussenkwam voor 80% van de niet-verzekerde perceeloppervlaktes. Als je tussen 25% en 50% van je oppervlaktes liet verzekeren kwam het fonds nog voor 40% tussen. Voor minder kwam het Rampenfonds helemaal niet tussen. Die bijdrage zakt elk jaar met 8% en zal niet meer bestaan in 2025.”

Verzekering onmogelijk voor sommige teelten

Niet alle gewassen hebben baat bij een verzekering. “Wij telen ook erwten en die konden we gewoonweg niet rendabel verzekeren”, zegt Koen. “Er hangen veel voorwaarden vast aan je verzekering en bij Vereinigte Hagel moet je een bepaald tekort aan water hebben dat je nooit kan bekomen met een teelt die maar 100 dagen op het veld staat, en erwten zijn zeer droogtegevoelig. Daarbovenop zijn erwten zeer vatbaar voor hitte en voor hitteschade kan je je nog niet verzekeren. Vereinigte Hagel heeft wel aangegeven te onderzoeken hoe men de polis daarnaar kan aanpassen.

Met wat ik nu weet, zou ik alle boeren aanraden om een brede weersverzekering te nemen. Alles is niet altijd even duidelijk voor de boer en het systeem zit nog wat in de opstartfase, maar waar een wil is is een weg. We worden ondersteund door de overheid, er wordt geschat én we worden ook uitbetaald. Momenteel zie ik meer voordelen dan nadelen”, besluit Koen.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent