Hilde Crevits stelt nieuwe eiwitstrategie 2030 voor in Oostkamp

De komende jaren kiest Vlaanderen voor de productie van meer plantaardige eiwitten voor onze dagelijkse voeding en de verduurzaming van het voeder van dieren. Daar moet een gevarieerd lokaal aanbod van komen zodat de consument kan kiezen tussen verschillende opties om aan de individuele noden te voldoen.

Stijgende vraag

Minister Crevits: “Er is een toenemende vraag naar plantaardige eiwitten zoals peulvruchten en quinoa en tegelijk is er een maatschappelijke vraag naar meer duurzame dierlijke eiwitten. Met deze eiwitstrategie creëren we duurzame kansen voor onze landbouwers en voedingsbedrijven. Tegelijkertijd geven we onze ambities op het vlak van gezonde voeding een duwtje in de rug.”

Door de bevolkings- en welvaartstoename stijgt wereldwijd de vraag naar dierlijke eiwitten, waardoor de vleesconsumptie waarschijnlijk zal blijven stijgen. Dat is nadelig voor klimaat, het milieu, grondstoffen en het landgebruik. Plantaardige eiwitproducten kunnen daar een duurzame oplossing voor bieden.

Het bedrijf maakt vegan falaffels, die hier door het verwerkingsproces gaan.
Het bedrijf maakt vegan falaffels, die hier door het verwerkingsproces gaan. - Foto: SN

Plantaardig eiwit als extra waarde in de maatlijd

Lieven Deraeve van La Vie Est Belle: “We moeten af van het zwart-wit denken. Ben ik voor of tegen vlees? Wij willen als bedrijf de consumenten niet het gevoel geven dat we hen iets ontnemen, maar we willen iets aan hun maaltijden toevoegen. Bij ons is dat een gerecht zonder vlees met extra plantaardige eiwitten. Naar mijn weten is niemand in dit bedrijf volledig vegetarisch. Wij zijn ook levensgenieters, maar misschien kunnen we door toevoeging van plantaardige eiwitten de consumptie van vlees toch wat afbouwen.

De overmatige consumptie van dierlijk eiwit, startte na de tweede wereldoorlog in de jaren 50. De economie en de welvaart flakkerden weer op. De jaren daarvoor was er een balans in voeding tussen bonen, granen, zaden, noten en vlees. De welvaart trok dat scheef. Als we die balans terugvinden, is het misschien mogelijk om een keer niet 4, maar 2 sneden spek aan een maaltijd toe te voegen. Natuurlijk koop je dat vlees het best van onze eigen boeren.”

Lieven Deraeve van La Vie Est Belle ziet de toevoeging van meer plantaardig eiwit aan onze voeding als een mooie verrijking.
Lieven Deraeve van La Vie Est Belle ziet de toevoeging van meer plantaardig eiwit aan onze voeding als een mooie verrijking. - Foto: SN

Kleinschalige teelt

Vandaag staan plantaardige eiwithoudende teelten op ongeveer 27.000 ha in Vlaanderen. Het grootste deel daarvan heeft als bestemming veevoeder. Nieuwe teelten zoals soja en quinoa zijn nog vandaag nog beperkt tot zo’n 50 ha, maar de productie en consumptie zitten in de lift. Lupine, linzen en kikkererwten worden momenteel nog niet opgeschaald geteeld in Vlaanderen, maar ook daar wordt onderzoek naar gevoerd. Enkele rassen daarvan zouden potentieel kunnen gedijen in ons Vlaams klimaat.

Zes thema’s eiwitstrategie

De strategie is opgesteld in samenwerking met 16 partners uit de agrovoedingsketen en bestaat uit 6 thema’s:

1. Duurzaam diervoeder: Tegen 2030 moet alle soja in de Belgische diervoederindustrie een duurzaamheidslabel hebben en moet de helft van de gebruikte grondstoffen voor veevoeder bestaan uit nevenstromen van de voedings-en biobrandstoffenindustrie.

2. Duurzame dierlijke productie: Zonder veehouderij is een circulaire landbouw niet mogelijk. Dieren onderhouden het landschap, valoriseren niet door de mens verteerbare producten zoals gras en nevenstromen en hun mest dient om gewassen te voeden en koolstof in de bodem aan te brengen. De impact op klimaat, milieu, biodiversiteit en water moet echter gereduceerd worden. Nieuwe verdienmodellen en afzetmarkten worden gestimuleerd, van biologische veeteelt over korteketenverkoop tot energieproductie.

3. Meer plantaardige eiwitten: De Vlaamse landbouw kan naast eiwitgewassen voor dierlijke consumptie, maar ook voor menselijke consumptie produceren. Voor eiwitrijke teelten als soja en quinoa moeten er nieuwe ketens ontwikkeld worden om de landbouwers afzetzekerheid te bieden. Harmonie tussen aanbod en vraag zijn daarbij een kritische succesfactor.

4. Meer nieuwe eiwitten: Nieuwe eiwitbronnen hebben een plaats in veevoeding, voeding en de biogebaseerde economie. Enkele voorbeelden: insecten, algen, eendenkroos, microbiële eiwitten uit schimmels en bacteriën, cellulaire eiwitten zoals kweekvlees, eiwitten die gewonnen worden uit biomassareststromen uit de agrovoedingsketen. Vlaanderen moet een hotspot worden op het gebied van kennis, productie en verwerking van deze ‘nieuwe’ eiwitten.

5. Meer productdiversiteit: Er moet een breed aanbod komen van smakelijke, veilige en nutritioneel hoogwaardige eiwitproducten in de winkelrekken, zodat de consument voldoende keuze heeft. Hierbij speelt ook de eventuele verwerking van eiwitbron naar -product een belangrijke rol.

6. Duurzame eiwitconsumptie: Een gezond en duurzaam voedingspatroon houdt ook een gezonde, diverse, milieuverantwoorde en lokale eiwitconsumptie in. Dierlijke eiwitbronnen hebben daar een plaats in, maar een goede balans met meer plantaardige en alternatieve eiwitbronnen is noodzakelijk.

Minister Crevits: “In het kader van het relanceplan investeren we de volgende jaren 10 miljoen euro om de eiwitstrategie een stevige duw in de rug te geven. Ook in het gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat vanaf 2023 wordt hervormd, willen we in extra stimulansen voorzien. Maar los van de middelen is het vooral belangrijk dat deze gemeenschappelijke eiwitstrategie ervoor zorgt dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat is een belangrijke stap die we vandaag zetten. We hebben één gemeenschappelijk einddoel: samen kansen creëren voor welvaart, milieu en gezondheid door in te zetten op lokale, duurzame en gezonde eiwitten van productie tot consumptie.”

Lees hier het rapport van de eiwitstrategie.

De betrokken partners in de eiwitstrategie zijn in alfabetische volgorde: Agentschap Zorg en Gezondheid, Agrolink, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgian Feed Association (BFA), Bioforum, Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Comeos, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving, Fevia, Flanders’ Food, Groene Kring, Innovatiesteunpunt, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Unie Belgische Catering (UBC), Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en Vlaams Instituut Gezond Leven.

In onderstaand filmpje vertellen zij waarom ze het plan ondertekenden.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent