Vlaanderen maakt 5 miljoen euro extra vrij voor digitalisering in de land- en tuinbouw

Het departement Landbouw en Visserij overweegt een chatfunctie op het bestaande e-loket en de invoering van een mobiele applicatie om de digitalisering te versnellen.
Het departement Landbouw en Visserij overweegt een chatfunctie op het bestaande e-loket en de invoering van een mobiele applicatie om de digitalisering te versnellen. - Foto: Pixabay

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beter kan met het computergebruik door landbouwers. Het was Stijn De Roo, Vlaams parlementslid voor CD&V, die hierover een vraag stelde aan zijn partijgenote en Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Het Departement Landbouw & Visserij heeft de voorbije jaren in het kader van zijn project e-communicatie een inventarisatie van zijn niet-digitale klanten gemaakt en op basis daarvan een analyse gemaakt van de landbouwers die nog geen digitaal profiel hebben en dus geen mailadres.

27 webinars, bijna 6.000 landbouwers

De voorbije maanden is gebleken dat landbouwers toch vrij vlot hun weg vinden naar digitale opleidingen over alle leeftijdscategorieën heen. “Vanuit het departement werden 27 webinars georganiseerd samen met verschillende sectoren rond heel diverse thema’s. Hiermee werden bijna 6.000 landbouwers bereikt”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. Er werd ook een lichte daling vastgesteld van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ten opzichte van de fysieke opleidingen. Dat effect is te zien.

Digitalisering is superbelangrijk in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook voor de landbouwers werd 4 miljoen euro extra middelen voorzien om de digitalisering in de sector te versnellen. “Hiermee zal onder meer worden ingezet op het ontwikkelen van nieuwe digitale toepassingen en het beter ontsluiten van data”, stelt minister Hilde Crevits.

Via sensibiliseringsacties kunnen voordelen van landbouwdigitalisering worden getoond. “Boeren worden actief in het project betrokken om technologieën te demonstreren. Ook in het verleden werden deze projecten al ingezet om het gebruik te stimuleren van beslissingstools, voorspellingstools of platformen om data uit te wisselen.”

Chatmogelijkheid en mobiele applicatie

Het departement wenst de klanten verder doorgedreven te begeleiden in het gebruik van het e-loket Landbouw en Visserij en het kunnen raadplegen van hun informatie op een laagdrempelige manier. Daarbij denkt het departement aan de introductie van een chatmogelijkheid op het e-loket en van een mobiele applicatie op maat van de gebruiker te kunnen raadplegen. “Er is dus al heel veel gebeurd, maar er staat ook nog heel veel op stapel.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent