Nieuw bodempaspoort, uitgewerkt door ILVO, wordt in het teeltjaar 2022 uitgetest

De bodem is cruciaal voor de land- en tuinbouw.
De bodem is cruciaal voor de land- en tuinbouw. - Foto: Pixabay

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, werkt al enkele jaren aan een bodempaspoort. In een eerste pijler zet het bodempaspoort in op de visualisatie van objectieve data waarbij data op een automatische manier doorstromen naar het bodempaspoort.

Beschikbare data laten doorstromen

Via een tweede pijler wil het bodempaspoort het gebruik van data faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld door een koppeling te maken met bestaande of nieuwe online adviestools waarbij de beschikbare data automatisch doorstromen naar de adviestool en zo vooraf ingevuld worden.

Hoe ver staat het ILVO-bodempaspoort? “Tot op heden werd onder meer een inventarisatie van de nodige databronnen gemaakt, werden contacten gelegd met publieke en private dataleveranciers en werd de uitgewerkte behoeftenanalyse getoetst met landbouwers”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. Dit alles mondde uit in een technische analyse van hoe de tool zou moeten werken. In de komende jaren wordt verder gewerkt aan de implementatie.

In een eerste fase zal de potentiële erosiegevoeligheid raadpleegbaar zijn voor de landbouwer. Volgens de huidige planning zal een eerste pilootversie beschikbaar zijn tegen eind dit jaar. Die zal dan worden getest in het teeltjaar 2022.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent