Netto toegevoegde waarde van Vlaamse land- en tuinbouwsector geraamd op 1,5 miljard euro

In 2019 was bijna twee derde van de totale eindproductiewaarde van de land- en tuinbouw afkomstig van de veeteelt (62%). Runderen waren goed voor bijna 600 miljoen euro.
In 2019 was bijna twee derde van de totale eindproductiewaarde van de land- en tuinbouw afkomstig van de veeteelt (62%). Runderen waren goed voor bijna 600 miljoen euro. - Foto: LV

De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2019 een eindproductiewaarde (de omzet van de land- en tuinbouwactiviteiten tegen marktprijzen) van 6 miljard euro. Dat is 8% meer dan in 2018. Het gaat om de totale omzet van alle land- en tuinbouwactiviteiten in het Vlaamse Gewest.

Het intermediair verbruik steeg met 2 %

In 2019 bedroeg het intermediaire verbruik (de waarde van alle goederen en diensten die als input voor de productie van de beschouwde periode worden gebruikt en buiten de regionale hoeve aangekocht worden) van de sector 4,2 miljard euro. Dat zijn de goederen en diensten die als input worden gebruikt voor de productie. Het intermediaire verbruik steeg tegenover 2018 met 2%.

Op basis van de eindproductiewaarde en het intermediaire verbruik en rekening houdend met de afschrijvingen, netto subsidies en taksen kan de netto toegevoegde waarde (wanneer de omzet van de land- en tuinbouwactiviteiten verminderd wordt met het verbruik van input van de land- en tuinbouwactiviteiten wordt de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen bekomen.

Dit bedrag kan verminderd worden met de afschrijvingen en vermeerderd met subsidies minus taksen, wat resulteert in de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten) van de Vlaamse land- en tuinbouwsector geraamd worden. In 2019 ging het om 1,5 miljard euro, 16% meer dan in 2018.

Veeteelt vertegenwoordigt twee derde van eindproductiewaarde

In 2019 was bijna twee derde van de totale eindproductiewaarde van de land- en tuinbouw afkomstig van de veeteelt (62%). Tuinbouw en akkerbouw waren goed voor respectievelijk 29% en 9% van de eindproductiewaarde.

Tegenover 2018 kende de omzet in de akkerbouw een toename met 19%, de tuinbouwomzet steeg met 10% en de veeteelt met 6% .

De 5 belangrijkste sectoren qua productiewaarde in 2019 waren varkens (1,57 miljard euro), melk en melkderivaten (979 miljoen euro), groenten (728 miljoen euro), runderen (596 miljoen euro) en niet-eetbare tuinbouwproducten (535 miljoen euro). Zij vertegenwoordigden samen 73% van de totale eindproductiewaarde van de land- en tuinbouwsector.

Lieven Vancoillie-Statistiek Vlaanderen

Meest recent

Meest recent