David Clarinval kent toelagen ter waarde van 3,55 miljoen euro toe voor wetenschappelijk onderzoek

Klarinval: “De bescherming van de voedselketen gaat verder dan bijvoorbeeld het uitvoeren van controles.”
Klarinval: “De bescherming van de voedselketen gaat verder dan bijvoorbeeld het uitvoeren van controles.” - Foto: Belga

In de ministeriële besluiten worden toelagen voorzien, ten belope van 675.000 euro, voor 6 projecten gewijd aan de plantengezondheid. Het gaat hier voornamelijk om projecten die onderzoek doen naar invasieve organismen en virussen en de mogelijke gevolgen voor onder andere de teelt van gewassen en de gezondheid van onze bossen.

Verder worden er in de ministeriële besluiten ook toelagen voorzien, ten belope van 1.738.000 euro, voor 8 projecten die onderzoek doen naar de dierengezondheid. In die projecten wordt onder andere onderzoek gedaan naar het gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie, en naar Salmonella in veehouderijen. Verder onderzoeken ook enkele projecten de aanwezigheid van (corona)virussen en de eventuele gevolgen bij landbouwhuisdieren.

In het ministerieel besluit worden toelagen voorzien, ten belope van 1.144.000 euro, voor 6 projecten die zich toespitsen op de voedselveiligheid. Die projecten focussen voornamelijk op het onderzoek naar het gebruik van bepaalde contactmaterialen, specifieke componenten, pesticiden en hun eventuele impact op de voedselveiligheid.

David Clarinval: “De bescherming van de voedselketen gaat verder dan bijvoorbeeld het uitvoeren van controles. Ook wetenschappelijk onderzoek speelt daarin een hoofdrol, een uitgebreide kennis van alle aspecten van de voedselketen is van enorm belang. Vandaar de beslissing om 3,55 miljoen uit te keren ter ondersteuning van dit wetenschappelijk onderzoek”.

kabinet Clarinval

Meest recent

Meest recent