Hilde Crevits: De lage prijsacties van retailers doen de land- en tuinbouwproducten alleszins oneer aan

Stuntacties rond voedsel zijn voordelig voor de consument, maar nefast voor onze land- en tuinbouwers.
Stuntacties rond voedsel zijn voordelig voor de consument, maar nefast voor onze land- en tuinbouwers. - Foto: Belga

In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement is iedereen het erover eens: de stuntprijzen met voedsel door enkele retailers mogen dan al voor de consument goed zijn, voor de land- en tuinbouwsector zijn die dat zeker niet. Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA, zette dit heikel thema, naar aanleiding van onder meer acties van retailer Albert Heijn, op de agenda.

Belangrijke partners

Pierre-Yves Dermagne, federaal minister bevoegd voor economie, heeft intussen aan de Economische inspectie gevraagd om de promotie-acties te onderzoeken op zijn wettelijkheid. In haar antwoord benadrukt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) dat supermarkten een belangrijke partner zijn voor de landbouwsector als afzetmarkt en dat supermarkten onze landbouw ook vaak ondersteunen in het aanbieden van Vlaamse en seizoensgebonden producten.

De Belgische retailmarkt is echter een heel competitieve wereld met relatief lage marges. Bijgevolg bestaat altijd het gevaar dat de supermarktketens in hun onderlinge strijd om de gunst van de consument verwikkeld raken in een race-to-the-bottom. “De grootste verliezer in een dergelijke verhaald dreigt de landbouwsector te zijn, maar eigenlijk is er niemand gebaat met een dergelijke economisch model.”

Lusten en lasten

“Ik pleit dan ook graag voor een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten tussen de verschillende schakels van de voedselvoorzieningsketen. Dit betekent enerzijds inzetten op een lastenverdeling op vlak van risico’s en kosten, maar ook opletten dat initiatieven rond duurzaamheid en circulaire economie niet teniet gedaan worden met dergelijke promoties. Ik denk dan ook dat zulke promotie-acties geen goed doen aan de publieke perceptie in het algemeen”, zegt minister Hilde Crevits.

Uit studies bij onder andere het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) blijkt dat het vertrouwen van de consument in de primaire sector al groot was en nog altijd groeit. Kwalitatief behoort Vlaanderen tot de absolute wereldtop, zowel in kwaliteit als in voedselveiligheid en duurzaamheid. “Dergelijke lage prijsacties doen de landbouw en tuinbouwproducten alleszins dus oneer aan.”

Vlaams minister Hilde Crevits heeft begrip voor de reactie van de landbouworganisaties, maar ook van organisaties zoals Buurtsuper van Unizo. “Onze landbouwers en tuinders werken erg hard om deze producten op de wereld te zetten en het is dan ook pijnlijk als iemand deze waardeert als gratis. Ik ben een grote voorstander van een breed gedragen ketenoverleg. Ik wil er op wijzen dat als er door de bevoegde federale diensten geen overtredingen zouden worden vastgesteld, overleg de enige oplossing is om elkaars klachten en verzuchtingen duidelijk te maken en om constructief op zoek te gaan naar meer samenwerking in de toekomst.”

“Daarom roep ik ook alle partijen op om overleg te hebben in het daarvoor voorziene Belgische ketenoverleg van de agro-voedingsketen en de afspraken die zijn gemaakt in de Belgische gedragscode voor faire handelspraktijken te respecteren en er naar te handelen. Indien gewenst ben ik zeker bereid om dit overleg te helpen faciliteren.”

Vlaams charter

“Ik hoop tenslotte de positie van de Vlaamse productie in de nabije toekomst nog verder te versterken door middel van het charter ‘Voedsel verbindt boer en burger’. Hierin proberen we meer dan 23 federaties, met inbegrip van de landbouworganisaties, samen een engagement te laten nemen rondom de positieve waardering van lokaal voedsel. In dit charter is ook de retail via de federatie COMEOS aan boord. Via dit initiatief waarderen we de lokale productie naar haar waarde en zoeken we samen met de partners naar positieve initiatieven die dit versterken.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent