Startpagina Actueel

Varkenshouders ondersteunen bij praktische implementatie van bioveiligheid op hun bedrijf

Er valt niet naast te kijken: de varkenshouderij staat onder druk. Om de weerbaarheid van varkens(bedrijven) en -houders te verbeteren, slaan Boerenbond, Inagro en DGZ de handen in elkaar. Zowel in de Westhoek als in Midden West-Vlaanderen willen ze de varkenshouders ondersteunen bij de praktische implementatie van bioveiligheid op hun bedrijf.

Leestijd : 2 min

De Westhoek en Midden West-Vlaanderen huisvesten samen 80% van de West-Vlaamse varkens. Dat is bijna de helft van de totale Vlaamse varkensstapel. Varkenshouders leven momenteel in moeilijke en onzekere tijden. Naast de angst voor dierziektes zijn er discussies over vergunningen, emissies, mestwetgeving en dierenwelzijn. Ook de economische situatie van de sector is niet altijd even gunstig.

“Door de dichte varkenspopulatie in de regio is het van cruciaal belang dat elk varkensbedrijf goede bioveiligheidsmaatregelen hanteert. Zo voorkomt de varkenshouder insleep van ziektes én verhoogt hij de gezondheidsstatus van zijn varkens. Dat resulteert in betere technische prestaties, en bijgevolg in betere economische prestaties”, vertelt An Cools, onderzoeker varkenshouderij bij Inagro.

Praktische implementatie van bioveiligheidsregels

Hoewel het in theorie vaak logisch en eenvoudig is, is bioveiligheid toepassen in de praktijk niet altijd evident. Vaak botsen varkenshouders op praktische problemen of weten ze niet goed hoe of waar te beginnen. In de LEADER-projecten Weerbaarheid in de Westhoek, van boer tot varken en terug en Weerbare varkens en boeren in Midden West-Vlaanderen helpen Boerenbond, Inagro en DGZ varkenshouders uit de Westhoek en Midden West-Vlaanderen met de praktische implementatie van de bioveiligheidsregels op hun varkensbedrijf. Er zijn drie grote actiepunten:

- Workshops en individuele begeleiding organiseren voor varkenshouders;

- De communicatieve en mentale weerbaarheid van varkenshouders verhogen zodat ze onder andere de bioveiligheidsregels beter overbrengen op hun bedrijf;

- Sectoradviseurs ondersteunen om de bioveiligheidsvoorschriften toe te passen.De projectpartners organiseren verschillende workshops om praktische tips en tricks over bioveiligheid uit te wisselen. Samen met de varkenshouder en zijn bedrijfsdierenarts zoeken ze ook naar creatieve oplossingen op maat van het bedrijf.

Tegelijk willen de projectpartners werken aan de vaardigheden van de varkenshouder. “Door ook de varkenshouders communicatief en mentaal sterker te maken, kunnen ze de bioveiligheidsregels beter overbrengen op hun bedrijf”, vertelt Pieter-Jan Delbeke, landbouwconsulent bij Boerenbond.

Met de ontwikkeling van de persoonlijke skills van de varkenshouder en de verdere verbetering van de bioveiligheid dragen de twee projecten dus bij aan meer weerbaarheid voor varkenshouders en hun bedrijf in de Westhoek en in Midden West-Vlaanderen.

Meer info

Pieter-Jan Delbeke: pieter-jan.delbeke@boerenbond.be

An Cools: info.varkenshouderij@inagro.be

Charlotte Brossé: charlotte.brosse@dgz.be.

LV-Inagro

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken