Handel Europa-Japan: "sterk signaal voor open en billijke handel", met kansen voor de landbouw

Handel Europa-Japan: "sterk signaal voor open en billijke handel", met kansen voor de landbouw

Het princiepsakkoord komt er na meer dan vier jaar onderhandelingen. De gesprekken kregen een nieuwe impuls nadat president Donald Trump begin dit jaar de Amerikaanse deelname aan het TPP-vrijhandelsakkoord met Japan en andere Aziatische en Amerikaanse landen opzegde. Vooral de voorbije weken plooiden Japanse en Europese onderhandelaars zich dubbel om een akkoord te presenteren voor de G20-top in Hamburg, waar ook Trump zijn opwachting zal maken.

"We hebben een sterke politieke wil getoond om ervoor te zorgen dat de EU en Japan de vlag van de vrijhandel kunnen hijsen", zei Abe. "Sommigen denken misschien dat de tijd van isolationisme en desintegratie opnieuw gekomen is, maar wij bewijzen dat dit niet het geval is. De wereld heeft er echt geen nood aan om honderd jaar terug in de tijd te keren", zei Europees president Donald Tusk van zijn kant.

Details over het akkoord zijn nog niet bekend, maar de voorbije weken raakte duidelijk dat de Europese landbouwsector zich mag opmaken voor nieuwe handelskansen in Japan, waar meer dan 200 geografische aanduidingen uit Europa beschermd zullen worden. De Japanners krijgen na een overgangsperiode dan weer een ruimere toegang tot de Europese automarkt.

Het princiepsakkoord betekent niet dat de onderhandelingen rond zijn. Er wachten de onderhandelaars nog maanden werk om alle technische details uit te klaren en een aantal overblijvende knelpunten weg te werken, waaronder het systeem voor de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders dat een hele polemiek uitlokte in de onderhandelingen met Canada. "Onze onderhandelaars hebben nog veel werk, met name over het investeringsluik", erkende Juncker.

Niet iedereen is tevreden met de spoed waarmee een princiepsakkoord boven de doopvont is gehouden. "Deze overhaaste procedure is niet ernstig. De Commissie leert niet uit haar fouten. De inhoud en het verloop van deze onderhandelingen lijkt op de oude patronen van de onderhandelingen met de Verenigde Staten en Canada", stelt Ska Keller, de groene cofractieleidster in het Europees Parlement.

Keller klaagt dat slechts een handvol parlementsleden tot dusver toegang heeft gehad tot de onderhandelingsteksten. "Het weinige wat we weten is alarmerend: de openbare diensten zijn niet goed beschermd en het voorzorgsprincipe maakt geen deel uit van het akkoord. Zaken als regelgevende samenwerking en private investeringsrechtbanken liggen nog steeds op de onderhandelingstafel."

Sinds de hetze rond het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) ligt het Europese handelsbeleid onder het vergrootglas. De Europese beleidsmakers houden staande dat deze nieuwe generatie vrijhandelsakkoorden de Europese normen op het vlak van milieu, gezndheid en sociale bescherming niet op de helling zetten en de overheden niet verhinderen om regels uit te vaardigen in naam van het algemeen belang.

Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Japan heeft betrekking op een derde van het wereldwijde bruto binnenlands product en op 36,8 procent van de handel. De EU is de derde handelspartner van Japan en Japan is de zesde grootste handelspartner van de EU. De Unie hoopt met het akkoord de export naar Japan een boost te geven.

Belga

Meest recent

Meest recent