Startpagina Actueel

Voor smartfarming zijn collectief organiseren en slimme ondersteuning heel belangrijk

In Smart Farming of precisielandbouw is de ‘schaalkleinte’ van onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven een belangrijk aandachtspunt. “Het is daarom van belang om ons collectief goed te organiseren en om slimme ondersteuning te geven, zodat een groot digitaal platform (zoals DjustConnect) ontstaat”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Leestijd : 4 min

In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement vroeg Stijn De Roo, Vlaams parlementslid voor CD&V, naar de visie van landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) op betaalbare Smart Farming in de land- en tuinbouwsector. “We staan voor een heel belangrijke doorbraak met precisietechnieken, wellicht ook geholpen door de mogelijkheden van artificiële intelligentie”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits.

Platform DjustConnect

Belangrijk is dat de beloftevolle onderzoeksresultaten hun weg vinden naar de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. “Wat precisietechnieken betreft, is er geen probleem qua schaalgrootte van onze individuele bedrijven, maar is de ‘schaalkleinte’ een aandachtspunt. Daarom is het uitermate van belang om ons goed te organiseren, en om slimme ondersteuning te geven voor het toepassen van die technieken, zodat er een groot digitaal systeem van Smart Farming in Vlaanderen ontstaat, waarvan elke boer dan de vruchten kan plukken. En hierbij verwijzen ik naar platformen zoals Djust Connect. Deze platformen moeten ook garanderen dat de boeren eigenaar blijven van hun eigen data. Dat is heel, heel belangrijk. Vandaar dat ik er nog even op terugkom, om dit extra te onderstrepen”, aldus minister Crevits.

Er lopen verschillende onderzoeksprojecten. Smart Farming, artificiële intelligentie, big data,… zijn thema’s die in het verleden al aan bod kwamen in de landbouwtrajecten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en die ook in toekomstige oproepen nog aan bod zullen komen. “De bedoeling van deze landbouwtrajecten is om vanuit een concrete probleemstelling van een groep ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke meerwaarde.”

ILVO participeert daarnaast in 17 projecten omtrent Smart Farming. “Wat de participatie van de Vlaamse overheid in onderzoeksprojecten betreft, kan ik met trots aangeven dat onze onderzoeksinstellingen er vaak in slagen op internationaal niveau samen te werken en daar ook Europese middelen aan te boren voor onderzoek dat ook onze Vlaamse land- en tuinbouw ten goede komt.”

Rol van praktijkcentra

Daarnaast spelen ook de praktijkcentra een rol in het verder doorvertalen van de mogelijkheden van Smart Farming voor de land- en tuinbouwbedrijven. “Via demonstratieprojecten die vanuit de Vlaamse overheid financieel ondersteund worden – en waar ik verder naar verwijs – zorgen ze op die manier voor de verdere introductie van de nieuwe mogelijkheden van Smart Farming. In het kader van Vlaamse Veerkracht voorzie ik een extra budget van 4 miljoen euro voor data en digitalisering”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Er worden ook op andere vlakken initiatieven voorzien. De bestaande instrumenten van VLIF bieden al kansen om in te zetten op Smart Farming. De investeringen worden gesubsidieerd aan 30% en aan 40% indien één van de bedrijfsleiders jonger is dan 41 jaar. “Voorbeelden van investeringen in de veehouderij die verhoogd gesubsidieerd worden, zijn stappentellers, activiteitsmeters, herkauwmeters en samen hiermee ook halsbanden voor dierherkenning, maar ook bijvoorbeeld een automatisch monster- en analysesysteem voor melkparameters.”

Projectsteun innovaties

Binnen de plantaardige sector worden sinds 2015 heel wat precisielandbouwtechnieken verhoogd gesubsidieerd. Het gaat hierbij over precisielandbouw waarbij bijvoorbeeld het gelijkmatig over een perceel toepassen van gewasbeschermingsmiddelen beoogd wordt. Dit kan aan de hand van bestuurdersassistentie of ook via automatische sturing. Daarnaast worden ook innovatieve technieken gesubsidieerd voor bijvoorbeeld variabele dosering zoals sensoren of drones voor het meten van oogstparameters of de waterbehoefte.

De VLIF-maatregel ‘Projectsteun voor innovaties in de landbouw’, waarvoor jaarlijks een oproep georganiseerd wordt, stimuleert onder andere de realisatie van duurzame innovatieve productiemethoden op land- en tuinbouwbedrijven. “We merken dat het engagement vanuit de landbouw om te investeren in precisielandbouwtechnieken wel degelijk aanwezig is. Zo heb ik in 2020 twee projecten goedgekeurd rond innovatieve spuittechnieken op basis van gps-sturing en detectiesensoren, die kaderen binnen Smart Farming.”

Europa en GLB

Ook de steunmaatregel voor Europese Innovatiepartnerschappen, waarbij landbouwers met onderzoekers in een operationele groep aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te zoeken, kan aangewend worden in het kader van Smart Farming. Via de ondersteuning voor demonstratieprojecten worden innovaties in het kader van Smart Farmingtechnieken breed uitgedragen naar de landbouwsector.

Binnen het vormingsaanbod, zowel cursussen als korte vormingen, worden opleidingen rond Smart Farming gesteund vanuit de overheid. “Ook binnen de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) groenten en fruit wordt het gebruik van precisielandbouwtechnieken gestimuleerd, meer bepaald binnen de cluster van de milieuacties. We bekijken momenteel wat de mogelijkheden zijn voor het nieuwe GLB vanaf 2023 in deze context”, besluit minister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken