Gele roest goed opvolgen in tarwe

Vooral de ontwikkeling van gele roest moet nu goed opgevolgd worden in wintertarwepercelen.
Vooral de ontwikkeling van gele roest moet nu goed opgevolgd worden in wintertarwepercelen. - Foto: TD

Gele roest werd vorige week bij 8 van de 25 waarnemingspercelen waargenomen. Bij de meeste percelen is de aantasting voorlopig beperkt, bij 1 perceel werd de schadedrempel bereikt. Voornamelijk gevoelige rassen worden best goed opgevolgd de komende week.

Andere ziekteontwikkeling

Bladseptoria is op bijna alle waarnemingspercelen aanwezig, maar nog niet in die mate dat er behandeld moet worden gezien het groeistadium van de wintertarwe. Dit moet de komende weken wel verder worden opgevolgd.

Oogvlekkenziekte werd op 1 perceel in zeer beperkte mate waargenomen. Na stadium ‘tweede knoop’is een behandeling nog weinig efficiënt.

Meeldauw en bruine roest werden nog nergens in belangrijke mate waargenomen en zullende komende weken verder worden opgevolgd.

Ontwikkelingsstadium

De meerderheid van de wintertarwe (59%) bevindt zich op dit moment in het stadium ‘1e knoop’. 6% van de tarwe heeft het stadium ‘2e knoop’ al bereikt.

LCG

Meest recent

Meest recent