Koude en trage groeistart op het veld

De koude temperaturen van de voorbije weken laten maar een trage start van het groeiseizoen op het veld zien. Suikerbieten kiemen heel traag en onkruidbestrijding in deze teelt is geen evidentie nu.
De koude temperaturen van de voorbije weken laten maar een trage start van het groeiseizoen op het veld zien. Suikerbieten kiemen heel traag en onkruidbestrijding in deze teelt is geen evidentie nu. - Foto: TD

We merken de achterstand zeker in de grasgroei. Hier missen we al een vroege voorjaarssnede en het verleden leert ons dat dit verlies niet snel gecompenseerd wordt in het verdere groeiseizoen.

Gras

Mede hierdoor beslissen meerdere rundveehouders om enkele percelen, die normaal voorzien waren voor silomaïs, niet in te zaaien. Maar het gras aan te houden en eventueel silomaïs bij te kopen. De laatste jaren is de waarde van een goede grassnede belangrijk in het rantsoen. Want wat de energie van de maïskuil wordt valt af te wachten. Liever koopt men dan goede percelen maïs bij.

Voederbieten

Het voederbietenareaal breidde de laatste jaren opnieuw gevoelig uit. Dit zowel in het ‘feetbeet’ inkuiltype als in de vers vervoederde types. Dit jaar zitten we in het voederbieten zaad met de mislukking van de rhizoctonia tolerante rassen. Wat zeker in de lichtere gronden een groter risico inhoud op aantasting van deze schimmel in de kiemende en kleinere bieten planten.

Er zijn chemische middelen op de markt om dit te bestrijden maar er is er geen enkel die deze toelating heeft wat dus duidelijk een tekortkoming is. Eigenlijk had hier ook beter een 120 dagen noodregeling toegepast geweest zoals bij een probleem in groenten wel vlot erkend wordt.

Maïs

De maïszaai loopt volop. Hier krijgen we veelvuldige meldingen over wild schade, vooral kraaien. Nu we zonder Mesurol ontsmetting enkel nog de zwakkere Korit behandeling hebben wordt dit een kopzorg in de toekomst.

Ook de onkruid bestrijding wordt een grotere puzzel nu er recent ook op terbuthylazin bijkomende beperkingen kwamen door een daling in maximale residu limiet (MRL).

Deze beperking houd in dat percelen waar na de maïs die behandeld werd met deze actieve stof. Er een wachttijd van 12 maanden geldt. Vooraleer een volgteelt mag gezaaid of geplant worden. En een wachttijd van 120 dagen geldt voor raaigras, graan, bieten aardappelen wat dus geen probleem is. Enkel bij vroege teelten als spinazie, prei, kolen kunnen we wel in deze situatie komen.

Uiteraard is dit een praktisch zeer slecht gekozen beperking aangezien door het veelvuldig wisselen van percelen er niemand aansprakelijk kan gesteld worden op wat de voorganger deed. Juridisch slaat dit nergens op !

Je kan je dan ook luidop de vraag stellen wie er hier zulke onlogische zaken helpt bedenken.

Als men onpraktisch zaken verplicht kan men ervan uit gaan dat er niet veel gevolg zal aan gegeven worden en schiet het dus gigantisch zijn doel voorbij.

Suikerbieten

Deze eerste gezaaide suikerbieten zitten in de opkomstfase. Behandelingen werden beter uit gesteld indien niet echt grote onkruiden werden waar genomen tot er geen nachtvorst meer is. Dit voor de veiligheid van de bieten en de werking van de producten. In meerdere delen van Europa is er vorstschade bij bieten.

Spinazie

Ook in de spinazieteelt was het zoeken naar ideale omstandigheden om behandelingen op een veilige manier te kunnen doen.

Tevens is het afwachten of de nachtvorst niet voor schotgevoeligheid gaan zorgen bij de eerste gezaaide percelen met voorjaarsspinazie.

Ajuin

De uitzaai van ajuin verliep vlot, maar nu komt het moment voor de onkruidbehandeling er aan. Door het verdwijnen van CIPC wordt afbranden voor opkomst nog belangrijker.

En verder

De eerste percelen schorseneer, pastinaak, wortel werden gezaaid zonder veel verder nieuws.

Graanvelden staan er algemeen gezond bij.

Aardbeien in vollegrond zullen 14 dagen later zijn door het koude voorjaar. De bloei en gewasgroei is matig en koude nachten veroorzaken vrucht misgroeïngen.

Ook de bestuiving zal minder zijn aangezien door de koude de insecten (oa. hommels) minder bewegelijk zijn.

Lieven Van Ceunebroeck

Meest recent

Meest recent