Startpagina Actueel

Landbouwers krijgen compensatie voor klimaatinspanningen

Voor het eerst zullen landbouwers die klimaatinspanningen doen, worden gecompenseerd. Daar zal het Vlaams platform voor koolstofopslag voor zorgen. Het gaat om een samenwerking tussen Boerenbond, Bodemkundige Dienst en het koolstofplatform Claire.

Leestijd : 2 min

De gevolgen van de klimaatverandering laten zich steeds meer voelen. De maatschappij en bedrijfswereld zijn er zich dan ook van bewust dat we moeten toewerken naar een klimaatneutrale maatschappij. Daar zijn heel wat stappen voor nodig, waarin koolstofopslag via lokale landbouwbodems een puzzelstuk kan zijn.

Opslaan koolstof vermindert uitstoot van broeikasgas

We mogen spreken van een unieke dienst die bijna enkel landbouwers kunnen aanbieden, namelijk CO2 uit de lucht halen en vastleggen in de bodem.

Door CO2 op te slaan in de bodem, via gewassen en aanvoer van plantaardig materiaal, kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen én kan ook de grondgebonden landbouwsector zijn steentje bijdragen aan het remmen van klimaatverandering. Bovendien draagt koolstofopslag in landbouwgronden ook bij aan een betere bodemkwaliteit.

Claire staat voor Clean Air en gaat voor lokaal klimaatneutraal

Claire staat voor ‘Clean air’ en gaat voor lokaal klimaatneutraal. Zij brengen bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren samen met partijen die CO2-uitstoot willen reduceren, vermijden of zelfs opslaan. Eén van de sectoren die projecten kunnen aanbieden is landbouw.

“We waren ons met z’n allen bewust van het feit dat we een ‘versnelling’ nodig hebben in het terugdringen van onze CO2-uitstoot”, zegt Joris van Claire. Collega Johanna vulde al snel aan met het idee “dat we iets moesten uitwerken waar we als maatschappij in zijn geheel op vooruit gaan, zowel de privésector als de scholen, de jeugdverenigingen, de landbouw, de natuur …”

Pilootproject met een besloten groep landbouwers

In 2021 wordt er bewust gekozen om met een besloten groep landbouwers te werken om het systeem aan de praktijk te toetsen en het systeem zo te verfijnen dat het opschaalbaar wordt voor meer landbouwers en bedrijven.

De projectplannen van de landbouwers zijn in opmaak en in het najaar zullen de eerste overeenkomsten tussen landbouwers en bedrijven afgesloten worden via Claire. We kijken ernaar uit om de deelnemende landbouwers dan te mogen voorstellen!

Eindelijk platform om bodemzorg nog meer te stimuleren

“Het heeft heel wat denkwerk gekost om dit systeem klaar te stomen”, zegt Annemie Elsen van BDB, “en we zijn dan ook heel blij dat we landbouwers kunnen vergoeden voor de inspanningen die zij leveren aan de maatschappij. We hebben bodemkwaliteit altijd vooropgezet en nu is er eindelijk een kader om bodemzorg te stimuleren.”

“Bovendien krijgen onze landbouwers ook een gezicht en krijgen we de kans om onze inspanningen te laten zien”, pikt Patrick Meulemeester van Boerenbond in. “Zo kunnen we de landbouwsector in een positief daglicht stellen.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken