4 miljoen euro Vlaamse steun voor realisatie eiwitstrategie

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits zet meer middelen in op de realisatie van de Vlaamse eiwitstrategie.
Vlaams landbouwminister Hilde Crevits zet meer middelen in op de realisatie van de Vlaamse eiwitstrategie. - Foto: LV

De projectoproep Eiwitstrategie draagt bij aan de 6 doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie: duurzame diervoeders, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten, meer nieuwe eiwitten, meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie.

Dit project zet, door te kiezen voor duurzame (lage water input) eiwitbronnen en verdienmodellen, ook in op de doelstelling van de Vlaamse regering die vervat zijn in de Blue Deal, namelijk de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige manier aan te pakken.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent