Vegebe: “Wateroverlast heeft ook grote impact op groenteteelt”

De waterschade heeft grote invloed op de groentesector.
De waterschade heeft grote invloed op de groentesector. - Foto: LV

De extreme weersomstandigheden in het oosten en zuidoosten van ons land hebben ook een impact op het zaaien en oogsten van groenten. “Door de erg hevige regenval, tot 200 liter per m2, zijn volledige hectaren weggespoeld. Andere stukken staan zo nat dat het onmogelijk is om te oogsten; dit probleem doet zich voor bij de erwten. Ook deze percelen zijn verloren.”

Combinatie van negatieve factoren

De sector heeft sowieso al te kampen met een combinatie van negatieve factoren. De voorbije lente was heel nat waardoor ook het zaaischema van de bonen moest worden aangepast.

Door de aanzienlijke vertraging bij het inzaaien vreest men ook minderopbrengsten bij wat laattijdig in de grond ging. Ook het wegvallen van de zaadontsmetting en gewasbescherming zal een serieuze impact hebben op de oogst en de opbrengst.

“De komende weken gaan we de situatie heel nabij opvolgen en in kaart brengen hoeveel van de oogst is verloren gegaan. Voor de regio’s Limburg en het zuidoosten van Wallonië is het echter nu al duidelijk dat het er allesbehalve goed uit ziet,” besluit Vermeulen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent