Europa keurt budgetverhoging van bijna 90 miljoen euro goed voor Deense regeling voor uitstootvermindering broeikasgassen

De steun zal ertoe bijdragen dat koolstofrijke landbouwgrond uit productie wordt genomen en vervolgens wordt omgezet in natuurgebieden door de natuurlijke hydrologie ervan te herstellen door het ontkoppelen van rioleringen en het weer nat maken van het land.
De steun zal ertoe bijdragen dat koolstofrijke landbouwgrond uit productie wordt genomen en vervolgens wordt omgezet in natuurgebieden door de natuurlijke hydrologie ervan te herstellen door het ontkoppelen van rioleringen en het weer nat maken van het land. - Foto Pixabay

De primaire doelstelling van deze regeling is bij te dragen aan de Deense doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 70% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De steun zal ertoe bijdragen dat koolstofrijke landbouwgrond uit productie wordt genomen en vervolgens wordt omgezet in natuurgebieden door de natuurlijke hydrologie ervan te herstellen door het ontkoppelen van rioleringen en het weer nat maken van het land.

De bestaande regeling werd beoordeeld op basis van de naleving ervan met de EU-richtsnoeren voor staatssteun in de land- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden, die steun toelaten om de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten te vergemakkelijken, in dit geval de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent