‘Status van proefstal’ eventueel in de nieuwe PAS

ILVO heeft een proefstal waar heel wat experimenten worden uitgevoerd.
ILVO heeft een proefstal waar heel wat experimenten worden uitgevoerd. - Foto: LV

Vandaag wordt enkel rekening gehouden met emissiereducerende technieken op stalniveau” ”, stelt Steven Coenegrachts (Open VLD). Er zijn echter naast staltechnieken ook voeder- en managementtechnieken die verder gaan dan het stalniveau. “Er wordt later ook met andere emissies op het bedrijfsniveau rekening gehouden. “Dit gaat dan over onder andere emissies vanuit externe mestopslag en over emissies van mestbehandelingstechnieken op het bedrijf”, antwoordt Vlaams minister Crevits.

Eén van de voorstellen is om de mogelijkheid te voorzien om een ‘status van proefstal’ toe te kennen aan een nieuwe staltechniek. “De staltechniek met ‘status van proefstal’ krijgt dan na een positieve evaluatie een emissiefactor toegekend, afgestemd op de staltechniek en de specifieke diercategorie. Deze evaluatie zal onder meer gebeuren door het nieuwe Wetenschappelijk Comité. “De vergunde en gebouwde stal met ‘status van proefstal’ moet na ingebruikneming worden geëvalueerd”, zegt Crevits. Daarnaast wordt werk gemaakt van een praktijkevaluatie van low-cost monitoringstechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent