Copa-Cogeca onderstreept centrale rol van de landbouw voor sterke en levendige plattelandsgebieden in Europa

Plattelandsgebieden en -landschappen worden gevormd door de landbouw, die tevens zorgt voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een uniek platteland creëert en in stand houdt dat iedereen ten goede komt. Ook de sleutelrol die vrouwen en jonge landbouwers spelen, stond centraal in de discussies.
Plattelandsgebieden en -landschappen worden gevormd door de landbouw, die tevens zorgt voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een uniek platteland creëert en in stand houdt dat iedereen ten goede komt. Ook de sleutelrol die vrouwen en jonge landbouwers spelen, stond centraal in de discussies. - Foto: Pixabay

De voorzitters maakten van de gelegenheid gebruik om in te gaan op de langetermijnvisie van de EU voor plattelandsgebieden en op de resultaten van de openbare raadpleging, waaruit duidelijk bleek dat de rol en het belang van plattelandsgebieden ondergewaardeerd worden en onvoldoende steun krijgen.

Ook sleutelrol van vrouwen en jonge landbouwers wordt behandeld

Plattelandsgebieden en -landschappen worden gevormd door de landbouw, die tevens zorgt voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een uniek platteland creëert en in stand houdt dat iedereen ten goede komt. Ook de sleutelrol die vrouwen en jonge landbouwers spelen, stond centraal in de discussies.

"Er was een duidelijke consensus, die werd gedeeld door alle landbouwministers en de landbouwcommissaris die aanwezig waren op deze informele bijeenkomst van de Raad. We mogen niet toestaan dat de kloof tussen landelijke en stedelijke gebieden groter wordt.”

“Om de dynamiek van onze gebieden in stand te houden, hebben we vooral behoefte aan coherentie, vooral op Europees niveau. Coherentie tussen ambities en middelen, of het nu gaat om het herstelplan van de EU, het GLB, de cohesiefondsen, de Green Deal en de bijbehorende strategieën, de steun voor investeringen en installaties en, last but not least, ons handelsbeleid", benadrukte Copa-voorzitter Christiane Lambert.

Landbouwcoöperaties zijn waardevolle partners

Cogeca-voorzitter Ramon Armengol voegde daaraan toe: “Het beleid en de acties van de EU moeten ervoor zorgen dat plattelandsgebieden aantrekkelijke plaatsen blijven om te wonen en te werken door de toegang tot basisdiensten te verbeteren. In dit verband is de toegang tot investeringen van cruciaal belang voor zowel landbouwers als lokale gemeenschappen. Landbouwcoöperaties zijn waardevolle partners voor plattelandsgebieden omdat zij sterke, onverbrekelijke banden hebben met de regio's waar zij actief zijn. Zij creëren banen en maken de uitvoering van innovatieve en duurzame acties mogelijk die iedereen ten goede komen.”

Aangezien de landbouw in Europa voornamelijk vorm krijgt door het beleid in Brussel, gingen beide voorzitters in op de belangrijkste strategieën en beleidslijnen die momenteel centraal staan in de besprekingen, en riepen ze op tot een snelle afronding van het GLB-hervormingsproces en meer samenhang tussen de verschillende beleidslijnen, met name tussen de Green Deal-ambities op het gebied van landbouw en de huidige handelsrealiteit van de EU.

De Europese landbouwers en hun coöperaties hebben behoefte aan een gemeenschappelijk landbouwbeleid dat eenvoudig is, stabiliteit, concrete bijstand en praktische oplossingen biedt en een realistische aanpak van de problemen in het veld hanteert.

LV/Copa-Cogeca

Meest recent

Meest recent