BELFertil op weg naar 2050

Applicaties helpen landbouwers overal ter wereld om correct te bemesten.
Applicaties helpen landbouwers overal ter wereld om correct te bemesten. - Beeld: Global Fertilizers Day/ Fertilizers Europe

De sector lanceert direct 3 ambities: klimaatneutraal tegen 2050, het actief bevorderen van het gebruik van emissie-arme minerale meststoffen en de nutriëntengebruiksefficiënte door gewassen verhogen naar 70% tegen 2030.

Traditie en transitie

De minerale meststoffensector is al sinds midden de jaren 1800 onafgebroken actief in België. Sindsdien onderging de sector vele transities en stond ze voor enorme uitdagingen, die nog steeds brandend actueel blijven. Honderd jaar geleden, stonden circulaire economie en het valoriseren van nevenstromen al op de agenda van onze bedrijven. Door het recupereren van nutriënten uit industriële processen voor biomassaproductie en voeding, koppelen ze de industriële cyclus met de biologische.

Investeringen in efficiënt grondstoffen- en energiegebruik zijn sinds 50 jaar niet meer weg te denken uit de sector. Recenter werden tussen 2005 en nu de emissies naar de lucht stevig gereduceerd: de CO2eq-uitstoot werd zowat gehalveerd, de NOx-emissies daalden met 60% en die van lachgas (N20) met 90 %. Ook bij de productie werden de verliesstromen van stikstof en fosfor naar water grondig aangepakt: 80% reductie sinds 2000.

De laatste 10 jaar startten de bedrijven allerlei studies en pilootprojecten op om koolstofvrije grondstoffen én energie in te schakelen in het productieproces. Alhoewel de gekende fosfaatreserves, het huidig gebruik nog voor een paar honderd jaar garanderen, kijken ze ook naar urban mining om de fosfaatcyclus beter te sluiten.

Ambities op weg naar 2050

De sector van de minerale meststoffen heeft de ambitie om verder te blijven investeren in hoogwaardige en efficiënte producten om de gewassen te voeden die ons voeden. Ook meststoffenproducenten dragen bij aan een koolstofneutrale landbouw met minimale verliezen naar de omgeving, niet alleen met efficiënte producten, maar ook met ondersteunende diensten zoals advies, digitale toepassingen en precisielandbouw.

Een hele boterham dus gebundeld in 3 ambities: klimaatneutrale productie tegen 2050, het actief bevorderen van het gebruik van emissie-arme minerale meststoffen en de nutriënten-gebruiksefficiënte door gewassen verhogen naar 70% tegen 2030.

De realisatie van deze ambities zal veel inzet, actieve samenwerking en constructief beleid vergen om de technische, technologische en financiële obstakels te overwinnen op weg naar 2050. Dan zal de sector ongeveer 200 jaar actief zijn in België, en ongetwijfeld alweer op pad richting nieuwe uitdagingen en opportuniteiten.

BELFertil

Meest recent

Meest recent