Startpagina Actueel

ILVO lanceert in december demoversie van de VerdienWijzer

Voor een 10-tal sectoren ontwikkelt ILVO een VerdienWijzer. Die wordt in december gelanceerd en wordt ook getoond op een demostand op Agribex. Het gaat om een prototype waarbij wordt gefocust op een aantal bedrijfsactiviteiten en de comptabiliteit met de interesses en competenties van de ondernemer.

Leestijd : 2 min

Op dit moment ligt de focus op de validatie van de parameters die achter de ILVO-VerdienWijzer schuil gaan. Volgende sectoren zijn voorlopig opgenomen: varkens, melkvee, vleesvee, sierteelt, akkerbouw, aquacultuur, groenten, fruit, hobbydieren en wijnbouw, pluimvee volgt nog.

Basis voor een volledig zicht op de verschillende haalbaarheidsaspecten van een project

De ambitie is om deze ILVO-VerdienWijzer als toon in te zetten en als basis te gebruiken voor een volledig zicht op de verschillende haalbaarheidsaspecten van een project. Voorlopig zijn daar nog geen financiële gegevens of randvoorwaarden (bijvoorbeeld nodige vergunningen, arbeid...) aan gekoppeld.

“ILVO gaat langs en werkt met diverse organisaties, die op hun beurt voor promotie kunnen zorgen”, antwoordde Vlaams minister Hilde Crevits in de commissie Landbouw op een vraag van Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele. “Via samenwerking met sectororganisaties en landbouwscholen zal de VerdienWijzer ook beschikbaar worden voor landbouwers met minder digitale skills. Ik verwacht dat deze VerdienWijzer landbouwers kan helpen om op een gestructureerde manier na te denken of de mogelijke nieuwe wegen die ze zouden willen inslaan in hun bedrijfsvoering passen bij hun eigen competenties en bedrijfsrealiteit.”

Ondersteuning voor het concreteriseren van eerste ideeën bij de landbouwer

De VerdienWijzer toont opties voor de landbouwer en biedt ondersteuning voor het concretiseren van eerste ideeën bij de landbouwer. “Het resultaat uit de VerdienWijzer en de keuzes van de landbouwer dienen momenteel nog een haalbaarheidtoets te ondergaan vooraleer de implementatie kan worden gerealiseerd. De begeleiding van deze verdere stappen gebeurt via de al bestaande kanalen”, voegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits nog toe.

“ILVO voorziet tenslotte een continue evaluatie en verdere uitwerking via het samenwerken met sectororganisaties en aansluitend met de landbouwscholen en de landbouwers zelf.” In de toekomst zal er verder worden ingezet op het toevoegen van haalbaarheidsaspecten en van het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Zuivelsector wil meer wegen op Europese besluitvorming in Brussel

Melkvee De European Dairy Association (EDA) verzamelde van 7 tot 9 november voor haar jaarlijks congres in Brussel. Voorzitter Giuseppe Ambrosi van de Europese koepelfederatie voor de zuivelsector pleitte er met veel passie voor meer samenwerking doorheen de hele Europese zuivelketen. De EDA wil meer wegen op de besluitvorming van Europa.
Meer artikelen bekijken