Landbouw beslaat 46% van totale oppervlakte in Vlaanderen

Tussen 2001 en 2020 is het aantal hectare landbouwareaal met 1,6% afgenomen.
Tussen 2001 en 2020 is het aantal hectare landbouwareaal met 1,6% afgenomen. - Foto: LBL

Tussen 2001 en 2020 is het aantal hectare landbouwareaal met 1,6% afgenomen. Tussen 2010 en 2020 was er echter een toename met 1,3%. Voedergewassen namen in 2020 56% van het landbouwareaal in. De akkerbouw was goed voor 33% van het landbouwareaal. In de akkerbouw is de graanteelt de grootste activiteit, het telen van aardappelen en suikerbieten komen op de 2de en 3de plaats.

De tuinbouw neemt 9% in van het landbouwareaal. Ruim de helft van dat areaal wordt gebruikt voor de groenteteelt. De fruitteelt neemt een derde in en de resterende oppervlakte wordt gebruikt voor de sierteelt (niet-eetbare tuinproducten). Aandeel landbouwoppervlakte hoogst in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent