Startpagina Actueel

Dé 10 preventietips van Prevent Agri

Mieke Sevenans en Robin De Sutter van Prevent Agri hebben de 10 tips voor meer preventie op een land- en tuinbouwbedrijf opgelijst. En voegen daar een gouden tip aan toe: Gééf als werkgever zelf het goede voorbeeld!

Leestijd : 4 min

Robin De Sutter en Mieke Sevenans van Prevent Agri.
Robin De Sutter en Mieke Sevenans van Prevent Agri. - Foto: LV

1. Communicatie

Geef duidelijke instructies aan je medewerkers en verifieer of ze deze ook effectief begrepen hebben. In het geval van anderstalige medewerkers kan men gebruikmaken van geschreven instructies in de moedertaal van de werknemer of werken met beeld- en videomateriaal en pictogrammen. “Het kan zijn dat een anderstalige medewerker ‘ja’ knikt, uit beleefdheid, maar test ook of die het ook effectief heeft begrepen en ook op het terrein uitvoert.”

2. Opleiding geven en bevoegd verklaren

Alle medewerkers die werken met mobiele arbeidsmiddelen moeten een opleiding volgen en bevoegd verklaard worden door middel van een bevoegdheidsverklaring. Personen met een veiligheidsfunctie moeten voor indiensttreding op medische controle gaan naar de externe dienst van het bedrijf, een bezoek aan de huisarts is niet voldoende. “Dat geldt bijvoorbeeld voor heftruckchauffeurs en bedieners van graafmachines. De medische controle moet gebeuren door een externe dienst. Vaak is er te weinig tijd en wordt daar eens tegen gezondigd, maar het gebrek daaraan kan wel verstrekkende gevolgen hebben.”

3. Machineveiligheid

Zorg er altijd voor dat alle afschermingen van machines aanwezig zijn en blijven (bijvoorbeeld ook na gebruik, interventie, onderhoud…) en dat deze ook voldoende bescherming bieden tegen verwondingen of meesleuren. Een onbeschermde aftakas vormt een reëel risico op meesleuren. Elke machine moet ook beschikken over een CE-verklaring. “Let op bij de aankoop van tweedehands materiaal, via veilingen en websites. Iedereen kan momenteel een CE-sticker kopen. Denk na vooraleer je iets op het bedrijf importeert. Pas op voor malafide verkopers, machines met gebreken… Bij elke machine zijn er richtlijnen, controlepunten… Een machine waarop je nu duizenden euro’s bespaart, kan morgen de oorzaak van fatale gevolgen zijn, zowel op menselijk als op financieel vlak.”

4. Brand

oorzie voldoende brandblussers op strategische plaatsen, goed bereikbaar en aangeduid met pictogrammen. Deze moeten minstens 1 keer per jaar worden gecontroleerd door een bevoegd persoon. Elke aangestelde verantwoordelijke moet de aanwezige brandblussers om de 3 maanden controleren. Ook een brandbestrijdingsploeg, verzamelplaats en een actueel evacuatieplan zijn een must in het kader van de brandveiligheid. “Zelfs na meerdere incidenten op een bedrijf zijn er soms nog problemen of onvolkomenheden. Hang nooit een jas over een brandblusser, barricadeer een deur niet met een brandblusser… Je kan ook altijd een visuele check doen.”

Brandblusapparaat

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorzie voor alle medewerkers alle persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om veilig te werken en zie erop toe dat deze consequent worden gedragen. Er zijn verschillende situaties waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, onder meer tijdens werkzaamheden met rollend materieel en waar zich gladde omstandigheden kunnen voordoen (veiligheidsschoenen). Bij het vegen met een veegmachine is een stofmasker aangewezen. Ook bij het manipuleren van verschillende machines die lawaai produceren moet nagegaan worden of gehoorbescherming aangewezen is.

6. Gewasbeschermingsmiddelen

Vooral tijdens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk om correcte bescherming te dragen zoals een volgelaatmasker, een spuitoverall (deze niet in de laarzen stoppen), laarzen, handschoenen. Bewaar het fytomasker altijd buiten het fytolokaal. Registreer eveneens de gebruiksduur en vervang de filter regelmatig. Na 8 uren effectief gebruik moeten deze filters vervangen worden (indien ze tussen 2 gebruiksperiodes correct worden opgeborgen). Wie werkt met gewasbeschermingsmiddelen is verplicht in het bezit van een fytolicentie met de nodige bijscholingen. “Vaak wordt hierover een verkeerde inschatting gemaakt. De gevaren en risico’s bij fytomiddelen merken we niet direct. Als je in je vinger snijdt, merk je onmiddellijk dat het bloedt. Bij blootstelling aan bepaalde fytomiddelen is dat anders.”

7. Fytolokaal

Alle fytoproducten die aanwezig zijn op het bedrijf moeten in het afgesloten fytolokaal of -kast staan, alsook rugsproeiers waar nog mengsel in zit. De producten moeten terug te vinden zijn in de inventaris van fytoproducten. Tevens moet van elk product de veiligheidsfiche aanwezig zijn. Lege verpakkingen dienen verzameld te worden in de daartoe voorziene ophaalzakken van Agri-Recover en aangemeld voor ophaling. Op de kast of lokaal dient een correct pictogram aangebracht te worden met daarop vermelding van de fytolicentiehouder(s) alsook hun erkenningsnummer.

pictogram fytolokaal

8. Elektriciteit

Problemen hiermee zijn de meest voorkomende oorzaak van brand. De elektrische installaties en verbindingen moeten conform het AREI zijn. Om hier de nodige garanties te hebben, moet de installatie het best uitgevoerd worden door een vakman. Laat de laagspanningsinstallatie 5-jaarlijks keuren door een externe dienst voor technische keuring. Vermijd het ‘overladen’ van circuits en vervang beschadigde elektrische kabels onmiddellijk.

Zekeringkast etikettering

9. Vallen

Zorg voor (eventueel verwijderbare) balustrades en leuningen bij trappen en zolders. Controleer jaarlijks de gebruikte ladders op gebreken.

10. Tractoren en andere mobiele arbeidsmiddelen

Haal altijd de sleutel uit het contact van de machines en bewaar deze centraal in een kastje, zodat onbevoegden/bezoekers/kinderen… de machine niet in werking kunnen stellen.

Dé gouden tip

Als werkgever/bedrijfsleider zélf het goede voorbeeld geven. “We stellen wel eens vast dat een werkgever steen en been klaagt over zijn werknemers. ‘Ze doen dit niet, ze doen dat niet. Ze hebben niet de juiste kleding aan of voeren het werk niet volgens de regels van de veilige kunst uit…’ Gééf eerst zelf het goede voorbeeld. Mensen reageren wel eens: ‘Als mijn baas het niet doet, waarom zou ik het dan doen?’ En dan gebeurt het…

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

AI helpt dierenwelzijn op de slachtvloer vooruit

Bedrijfsnieuws Na een gunstig pilootproject op de site van Westvlees introduceert de Belgian Pork Group artificiële intelligentie (AI) in zijn dierenwelzijnssysteem. Het is eerste Belgische bedrijf dat AI-toepassingen gebruikt om meer focus te leggen op dierenwelzijn.
Meer artikelen bekijken