België vraagt weer Europese steunmaatregelen voor varkenssector

De oproep van federaal landbouwminister David Clarinval wordt gesteund door Vlaams minister Hilde Crevits.
De oproep van federaal landbouwminister David Clarinval wordt gesteund door Vlaams minister Hilde Crevits. - Foto: HC/Twitter

De situatie verbetert niet en maatregelen op Europees niveau blijven absoluut noodzakelijk, want de nationale maatregelen volstaan niet. We hebben een gecoördineerde aanpak nodig", pleitte Clarinval tijdens een bijeenkomst van de Europese landbouwministers in Brussel.

Winstmarges voor de varkenskwekers blijft negatief

De coronacrisis, de Afrikaanse varkenspest en de hoge prijzen voor energie, meststoffen en veevoeder hebben de varkenssector in een diepe crisis gedompeld. "Met prijzen die extreem laag blijven moet vastgesteld worden dat de winstmarges voor onze kwekers al een hele tijd negatief zijn", beklemtoonde de Belgische minister.

Samen met een 20-tal andere lidstaten had België in oktober al de aandacht gevestigd op de penibele situatie van de varkenshouders. Tot dusver is de Commissie echter niet met bijzondere steunmaatregelen over de brug gekomen.

Belga

Meest recent

Meest recent