Aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen tot 30 november

De aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve moeten voor 30 november worden ingediend via het Departement Landbouw & Visserij.
De aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve moeten voor 30 november worden ingediend via het Departement Landbouw & Visserij. - Foto: LBL

Het verhandelen van premierechten via een volledige bedrijfsovername kan het volledige jaar plaatsvinden en kan gemeld worden via het e-loket of via het formulier van een volledige bedrijfsoverdracht. De premierechten komen in beide gevallen op 1 januari 2022 op naam van de overnemer te staan als alle voorwaarden voor de overdracht zijn vervuld.

De uiterste indieningsdatum voor een aanvraag van gratis rechten uit de reserve is eveneens vastgelegd op 30 november 2021. De aanvraag moet ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Na deze datum kunnen geen rechten meer verhandeld worden tussen derden.

Meer informatie over het indienen van de beide aanvragen, vindt u op https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceel-en-dier/diergebonden.

LV-DL&V

Meest recent

Meest recent