Startpagina Actueel

ILVO helpt bedrijven om nog meer in te zetten op digitale toepassingen voor de verdere ontwikkeling

Smart Farming is één van de vele aandachtspunten op Agribex. Nieuw is het niet, maar het aantal toepassingen neemt in een razendsnel tempo toe. Het gaat dan onder meer over datagebruik. Zo vormt de API-technologie een onmisbaar systeem in een digitaal bedrijfsecosysteem.

Leestijd : 4 min

In het najaar van 2020 startte onderzoeksinstelling ILVO een project voor de valorisatie van API-technologie voor de Vlaamse agrovoedingssector. Onder andere door een dalend aantal Vlaamse landbouwers staan de Vlaamse agrovoedingsbedrijven onder druk. Niets doen in de sector datadelen en API-economie kan een verlies betekenen van marktaandeel, van tewerkstelling en van opdrogende nieuwe investeringen.

Economische win

“Verwacht wordt dat dit project de urgentie verduidelijkt en de economische win voor aanbieders én gebruikers blootlegt: men kan data als product vermarkten, domeinkennis valoriseren, nieuwe (internationale) distributiekanalen exploreren en nieuwe services ontwikkelen door API-integratie...”, aldus ILVO bij de opstart.

In de bedrijfsvoering van landbouw-, voedings- en toeleveranciersbedrijven – de agrovoedingsketen- staat men in de nabije toekomst voor een belangrijke keuze: een innovatiesprong maken door actief mee te gaan in de datarevolutie, of niet. Momenteel ontdekken een aantal pionierbedrijven al de opportuniteiten wanneer er een digitale toegang tot data bestaat die services van aanverwante bedrijven uit hun ecomomische ketting toepasbaar maakt.

Digitale verkeerswisselaars

Allerlei apps combineren data (verkregen via de toegang) met de eigen bedrijfsdata tot kennisrijke tools in functie van nieuwe businessmogelijkheden en een verbeterde bedrijfspositie in de markt. De ‘API-economie’ vormt een onmisbare stap in zo’n digitaal bedrijfsecosysteem. API staat voor application programming interface, met andere woorden het gaat om het creëren van digitale verkeerswisselaars tussen datasets uit een bedrijf en data-deelsystemen.

Het project API-economie heeft tot doel om een grotere groep bedrijven in de agrovoedingsketen meer bewust te maken van het strategisch belang van de datarevolutie, en van de technische achtergrond. Die helderheid over de valorisatie van eigen bedrijfsdata en van datadelen kan na de pioniers ook de early majority (voorlopers) over de brug halen.

Snellere innovatie

ILVO treedt in contact met bedrijven om te informeren en te inspireren rond API-economie opportuniteiten. “We verspreiden eerste ervaringen van pioniers om het “waarom” duidelijk te maken. We ondersteunen bedrijven bij het opstellen van een mogelijke digitale bedrijfsstrategie, en bij het opbouwen van hun API-ecosysteem. We identificeren samen met hen specifieke business opportuniteiten. We stellen het valorisatieplan zorgvuldig op zodat elke leverbaarheid resulteert in een bijkomende kennisstap bij de doelgroepbedrijven.”

PI’s laten bedrijven toe om sneller te innoveren. Het economisch potentieel voor de Vlaamse agrovoedingssector is groot. Maar de wereldwijde API-economie is ook een bedreiging voor het lokale agrovoedingssysteem. API’s kunnen sectoroverschrijdend door vrijwel elke applicatiebouwer worden gebruikt. Nieuwe disruptieve, vaak niet-landbouwgerichte, niet-Vlaamse multinationale spelers staan klaar om API-gebaseerde services uit te rollen in de agrovoedingssector.

Inspiratiesessies

ILVO zette eerst in op inspiratiesessies om de agrovoedingsketen kennis te laten maken met het begrip API-economie en hen voeling te laten krijgen waarom een digitale strategie voor elk bedrijf belangrijk is. Verder ontwikkelde ILVO ook concrete handvatten waarmee bedrijven aan de slag kunnen om hun eigen digitale strategie op te stellen. De interesse vanuit de bedrijfswereld was groot: 117 bedrijven hebben aan deze sessies deelgenomen en 10 bedrijven gingen nadien zelf aan de slag. Ze ontwikkelden een digitale strategie voor hun bedrijf, en werden door het ILVO ondersteund in de praktische implementatie ervan in 8 ondernemingsspecifieke cases.

Volgens Vlaams landbouwminister Hlde Crevits, op vraag van Stijn De Roo, in een eerdere commissie Landbouw 22 unieke ondernemingen worden ondersteund door het ILVO bij de opmaak van hun ondernemingsspecifieke cases. “Het aantal al gerealiseerde bedrijfsprojecten en de lopende gesprekken rond extra projecten stemt ILVO hoopvol dat de vooropgestelde streefcijfers zullen worden behaald bij afloop van het project.”

Intussen heeft ILVO een tussentijds verslag ingediend bij VLAIO, dat daar verder wordt geëvalueerd. “We ervaren dat de corona-pandemie bedrijven vaak heeft gedwongen om een digitale stap te zetten. We merken een toegenomen aandacht voor digitalisatie en meer interesse in data. Maar hoeveel bedrijven in totaal een eigen digitale bedrijfsstrategie in Vlaanderen hebben ontwikkeld, is niet bekend.”

Motivatie en twijfel

Binnen het project API-economie zetten de eerste ondernemingen dus concrete stappen. “Hierdoor krijgt het ILVO ook een goed zicht op wat bedrijven motiveert, maar ook wat hen doet twijfelen om een digitale strategie op te stellen én te implementeren”, gaat Vlaams landbouwminister Hilde Crevits verder in de commissie Landbouw.

“Het ILVO is vandaag al bezig om samen met de ondernemingen een extra Coock-project voor te bereiden om belemmeringen aan te pakken en meer bedrijven richting API-economie te sturen.” Tevens zet ILVO ook eigen kanalen en middelen, zoals de Food Pilot en het Living Lab Agrofood Technology, in om meer bedrijven te bereiken rond het topic digitalisatie en API-economie.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken