Startpagina Actueel

Milcobel steunt lokale boeren in klimaatneutrale ambities

Zuivelcoöperatie Milcobel sluit als eerste Belgische onderneming aan bij het opstarten van Claire. Dat staat voor 'Clean air' en gaat voor lokaal klimaatneutraal. Claire brengt die CO2-uitstoot willen samen met partijen die CO2-uitstoot willen, vermijden of zelfs opslaan.

Leestijd : 2 min

Recente lanceerde Milcobel de CO2-neutrale Brugge Kaas, een primeur op de Benelux kaasmarkt. Hierbij werden de CO2-reducties in kaart gebracht, en de uiteindelijke CO2-uitstoot gecompenseerd. Die compensatie gebeurde initieel via een windmolenproject in het buitenland. Nu zijn Milcobel daar dus ook lokale projecten aan teen.

Lokale compensatie heeft een hogere maatschappelijke waarde

Nils van Dam, CEO van Milcobel, licht het als volgt: “Tijdens ons traject van CO2-neutraal Brugge Kaas onderzochten we de mogelijkheden om een deel van de CO2 via lokale projecten te bereiken. De coöperatie is duidelijk: lokale compensatie heeft een hogere maatschappelijke waarde voor onze coöperatie omdat onze leden ook een extra vergoeding kunnen ontvangen voor hun inkomen.”

“Tot recente waren er geen lokale aanbieders van CO2-compensatieprojecten met die meerwaarde, die het ook aantrekkelijk maken voor onze boeren. Intussen heeft de jonge startup Claire een heel model rond lokale carbons ontwikkeld: het is simpel, transparant en interessant en voor ons het belangrijkste: onze melkveehouders kunnen zelf ook maatregelen nemen.”

Een recente studie van de KULeuven toont aan dat de Vlaamse melkveehouders de 20 jaar een 30% CO2-reductie per l melk gerealiseerd hebben. Daarnaast bestaat er een potentieel om bijkomend via carbon farming 5% CO2 extra per l melk in de bodem op te slaan. Concrete maatregelen die melkveehouders kunnen nemen zijn bijvoorbeeld gebruik van groenbedekkers, gebruik van grasklaver of luzerne, inbrengen van compost of stalmest en het aanplanten van houtkanten.

Koolstoflandbouw kan een alternatief verdienmodel zijn

Nils van Dam: ”Wij geloven sterk in het concept van een lokale CO2-marktplaats, waar Belgische bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen bereiken via duurzaamheidsinitiatieven bij lokale landbouwers. Daarom willen we Claire ook steunen. Op die manier plaatsen we hier een ecosysteem op en wordt de cirkel gesloten. Koolstoflandbouw kan voor de lokale landbouwer/melkveehouders een stukje een alternatief verdienmodel zijn. Zij worden gecompenseerd voor hun duurzaamheidsinspanningen Daarnaast kunnen lokale bedrijven die versneld CO2-neutraliteit willen, dit dankzij een lokaal project doen. Zo verduurzamen we samen.”

LV-Milcobel-Claire

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken