Startpagina Actueel

Boerenbond en ABS stellen actieplan voor aanpak crisis in de varkenshouderij op

Maatregelen die de liquiditeit op korte termijn ondersteunen, een snelle opkoopregeling in functie van de stikstofproblematiek én structurele acties om het onevenwicht in de markt aan te pakken: het zijn maar enkele voorstellen die Boerenbond en ABS lanceren in een gezamenlijk actieplan voor de crisis in de varkenshouderij. “Nooit eerder werd de toekomst zo gehypothekeerd.”

Leestijd : 3 min

Om de Vlaamse varkenshouderij door de huidige diepe crisis te loodsen moeten alle betrokken partijen, van diverse overheden tot de respectievelijke spelers uit de varkensketen, hun verantwoordelijkheid nemen. Nooit eerder werd de toekomst van de Vlaamse varkenshouderij zo gehypothekeerd, zeggen Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). De 2 landbouworganisaties stellen een crisisactieplan voor.

Financieel gezonde bedrijven worden bedreigd met faillissementen

De Vlaamse varkenssector bevindt zich al maandenlang in een uiterst penibele situatie. Het voorbije jaar bereikten de prijzen een dieptepunt en stegen de voederprijzen voor de sector spectaculair. Dit kwam bovenop de impact op de markt vanwege uitbraken van Afrikaanse varkenspest doorheen Europa.

Deze gevaarlijke combinatie van een langdurige ongunstige marktsituatie en hoge productiekosten duwt onze Vlaamse varkenshouders in een ongekende crisis. Door acute liquiditeitsproblemen en zonder zicht op beterschap worden binnenkort financieel gezonde bedrijven bedreigd met faillissementen.

Maatregelen om cashpositie op korte termijn te versterken nodig

“Het ongelijke speelveld op Europees niveau, waarbij sommige lidstaten varkensbedrijven wél ondersteunen, leidt bij onze Vlaamse varkenshouders tot een dubbele handicap ten opzichte van naburige concurrenten.”, zegt voorzitter van ABS, Hendrik Vandamme. “Daarom sturen Boerenbond en ABS hoogdringend aan op verschillende liquiditeitsondersteunende maatregelen én op een snelle opkoopregeling in functie van de stikstofproblematiek.”

Om de cashpositie van de bedrijven te verbeteren zal op verschillende niveaus moeten gewerkt worden. Dit betekent dat op niveau van de Vlaamse overheid én ook bij verschillende ketenactoren liquiditeitsondersteuning verwacht wordt. Parallel hieraan dienen ook op Europees niveau een aantal crisismechanismen dringend geactiveerd te worden.

Voor sommige bedrijven liever vandaag dan morgen duidelijkheid in stikstofdossier

Daarnaast dringt een snelle opkoopregeling in functie van de stikstofproblematiek zich op. “De stikstofdiscussie zorgt voor een onhoudbare onzekerheid voor vele bedrijven. Voor een aantal varkensbedrijven dat straks geen toekomst meer heeft omwille van hun stikstofimpact, kan er beter vandaag dan morgen duidelijkheid komen.”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Er wordt gevraagd om - vooraleer er duidelijkheid is over de definitieve PAS – alvast te starten met een uitkoopregeling voor deze varkensbedrijven. Het opkopen van varkensbedrijven met de grootste impact moet sowieso de toekomstige taakstelling van de varkenssector in het stikstofdossier haalbaarder maken.

Structurele maatregelen op lange termijn

Op langere termijn dringen zich structurele maatregelen op om het onevenwicht in de markt aan te pakken en de sector te helpen voldoen aan een aantal maatschappelijke verwachtingen. Zo staat de varkenssector voor twee grote transities: stikstof en dierenwelzijn.

In hun gezamelijk crisisactieplan doen Boerenbond en ABS concrete voorstellen: de oprichting van een ruim transitiefonds voor stikstof, aanvullende Europese ondersteuning voor een transitie naar nog meer dierenwelzijn en last but not least, verdere stappen vanuit de sector naar een sterker verdienmodel en een differentiatie van het aanbod.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken