Startpagina Akkerbouw

Warmteminnende soja is niet immuun voor droogtestress

De ervaringen met lokale sojateelt zijn bij de pioniers dit seizoen beter dan vorig jaar. Praktijkpunt Landbouw deelt zijn ervaringen van dit teeltseizoen in de praktijk.

Leestijd : 2 min

In het kader van het demonstratieproject ‘Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt en -keten’ werken 3 praktijkcentra samen met sojatelers in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Waar er in 2021 percelen verloren gingen aan vraatschade door bonenvlieg en duiven staat de soja er nu keurig bij. Soja is een warmteminnend gewas. De zomer was echter niet alleen warm, maar ook erg droog. De bloei en peulvorming kunnen daaronder lijden. Door te beregenen op een proefveld van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en een praktijkperceel in Erps-Kwerps proberen we de impact van droogtestress te achterhalen.

Effect van irrigatie

Een lengteverschil van 10 tot 15 cm verraadt dat de beregening van soja dit seizoen zijn effect niet gemist heeft. Op het proefveld van Praktijkpunt Landbouw in Herent kreeg de soja in juli tweemaal een beregeningsbeurt van 20 l. Ook sojateler Luc Salens (Erps-Kwerps) hielp zijn soja door de eerste periode van droogtestress met (éénmalig) 20 l per vierkante meter. Het verschil in plantlengte draagt evenwel niets bij aan de opbrengst. Beregening kan in die zin zelfs averechts werken door een verhoogd risico op legeren.

Aantal peulen en boontjes

Bepalend voor de opbrengst is het aantal peulen per plant, en het aantal boontjes in elke peul. Alsook de inplanting van de onderste peulen, want die kunnen te laag zitten voor het maaibord van de dorser.

Door geduldig het aantal peulen te tellen op sojaplanten in het beregende en niet-beregende deel van het proefveld schatten we het opbrengstpotentieel aan het eind van de zomer. Het proefveld in Herent werd op 21 mei gezaaid, kort voor een onweersbui die voldoende neerslag bracht voor een geslaagde onkruidbestrijding met bodemherbiciden. Op 31 augustus telden we 22,3 peulen per plant in het onberegende deel, en gemiddeld 24,5 peulen per plant in de soja die op 15 en 27 juli met 20 l beregend werd. Tussen de 2 beregeningsbeurten viel nog eens 10 l natuurlijke neerslag.

Veel verschil is dus niet gemaakt door te beregenen. In Herent bevatten minder dan 3 peulen per plant 3 boontjes, wat weinig bemoedigend is voor de opbrengst. De vrij late zaai kan ons parten spelen in dit droge seizoen. Vergelijk het met laat gezaaide maïs waar de droogte de kolfvorming sterk hinderde. De proefvelden van PIBO-Campus (Tongeren) en Inagro (Rumbeke-Beitem) zijn begin mei al gezaaid en daar schept de peulvorming een rooskleuriger beeld van de te verwachten sojaopbrengst.

Kom zelf kijken

Dit verhaal wordt vervolgd zodra alle proeven en praktijkpercelen geoogst zijn! De gewasstand en stand van het onderzoek kan je zelf verifiëren op vrijdag 16 september (PIBO-Campus in samenwerking met akkerbouwer Willy Tans) en op woensdag 21 september (Praktijkpunt Landbouw in samenwerking met akkerbouwer Luc Salens).

Bij Luc Salens in Erps-Kwerps is er ook een bedrijfsrondleiding aan gekoppeld, waarbij onder meer de recente investering in bovengrondse regenwateropslag getoond wordt.

Wim Fobelets, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Lees ook in Akkerbouw

Sorghum als alternatief voor maïs bij lange droogte

Akkerbouw Sorghum, ook wel bekend als sorgo, wordt momenteel vooral in de Verenigde Staten geteeld, maar wereldwijd groeit het areaal nog elk jaar. Door de droogte en hitte van de voorbije zomer groeit bij ons en in onze buurlanden de interesse in deze droogtetolerante graansoort. Dat bleek op een uiteenzetting over sorghum op de vakbeurs Space in Rennes.
Meer artikelen bekijken