Startpagina Akkerbouw

Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ van start in Zuid-West-Vlaanderen

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering.

Leestijd : 4 min

H et authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk werkt inspirerend, niet alleen voor de consumenten, maar ook voor collega land- en tuinbouwers.

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van land- en tuinbouwers om de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Ze zetten kleine en grotere stappen op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.

Informeren en sensibiliseren

Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al afgelegd is op vlak van duurzaamheid. Maar ze geven ook de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat de consumenten een belangrijke rol spelen.

Inagro streeft er enerzijds naar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken. Anderzijds wil het proefcentrum via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder stimuleren en begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Zes bedrijven, zes verhalen

De campagne ‘Schoon Boeren’ loopt gedurende één jaar in vier West-Vlaamse gemeenten en wordt nu voor de vijfde maal georganiseerd. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio. Dit jaar zijn de gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk aan de beurt.

De naam Schoon Boeren is op diverse manieren in te vullen. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel ‘land- en tuinbouwer’ genoemd. Kortom, de campagne heeft heel wat te betekenen.

Zes land- en tuinbouwers, twee uit elke gemeente, vertellen hun eigen verhaal over de kleine en grote stappen die ze zetten. De vier gemeenten hebben zowel bij de voorbereiding als tijdens de campagne een sleutelrol. Zij zorgen namelijk voor de lokale betrokkenheid en brengen het verhaal mee tot leven bij hun inwoners. Maar ook praktisch en organisatorisch zijn ze een onmisbare partner.

De zes deelnemende bedrijven werden gekozen in samenwerking met de respectievelijke gemeenten en op basis van enkele duurzaamheidscriteria, zoals dierenwelzijn, schone energie, biodiversiteit en slimme bemesting. (De volledige lijst van duurzaamheidscriteria is terug te vinden op www.schoonboeren.be.) De zes bedrijven komen uit verschillende landbouwsectoren. Ze vormen ook een staalkaart van de land- en tuinbouw in de regio, met een gezonde mix tussen jong en ervaren, allen met dezelfde passie voor de stiel.

Alle wegen leiden naar Schoon Boeren

In een handige set met negen postkaarten stellen de deelnemende bedrijven zich kort voor. De uitgebreide verhalen van de zes Schone Boeren zijn terug te vinden op de website www.schoonboeren.be.

De postkaartenset zal verspreid worden naar alle inwoners van de gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk en is ook te verkrijgen via de klassieke kanalen van de Provincie en Inagro. Per Schone Boer is een postkaart voorzien met een korte uitleg over de duurzame activiteiten op het bedrijf en een bon voor een originele activiteit op of rond het bedrijf. Die activiteiten vinden plaats tussen juni 2018 en september 2018.

Net als de voorbije jaren zijn er fietsroutes ontwikkeld langs de bedrijven van de Schone Boeren. Tot slot wordt er voor de scholen in de regio een aanpak op maat uitgewerkt.

Alle informatie is terug te vinden op de campagnewebsite www.schoonboeren.be. Maar volg zeker ook de Facebookpagina van Schoon Boeren voor de laatste nieuwtjes, activiteiten en foto’s.

Wie zijn nu de Schone Boeren van 2018?

Voor informatie over de bedrijven verwijzen we graag naar de postkaartenset en de website www.schoonboeren.be. Hierbij alvast een kort overzicht. Wenst u contact op te nemen, dan kunt u via Inagro de telefoonnummers krijgen.

Kortrijk:

Goed Te Schellebrouck: Michiel en Edward zijn de derde generatie Vercruysses. Ze telen groenten voor de diepvriesindustrie en kiezen voluit voor innovatie.

Hof Ten Houte: Op het melkveebedrijf van Patriek Desmedt hebben alle koeien nog een naam!

Zwevegem:

Hoeveslagerij Willem: De familie Vanhemmens restaureerde een historische vierkantshoeve. Zoon Willem startte zijn eigen hoeveslagerij op in één van de gebouwen.

Onthaalhoeve Renard-Lachat: Xavier en Leentje Renard-Lachat leggen hun koeien in de watten en leren kinderen en volwassenen dat bruine koeien geen chocomelk geven.

Deerlijk:

Agro De Gaai: Geert en Marijke Vanwonterghem - Degezelle kweken al bijna dertig jaar varkens met zorg voor de omgeving.

Harelbeke:

Boomkwekerij Steven Dewulf: De familie Dewulf kweekt al 12 jaar laanbomen. Dankzij tonnen ervaring is dit bedrijf erg gespecialiseerd.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken