Startpagina Veeteelt

Afrikaanse varkenspest: aanbevelingen voor het jachttoerisme in Oost-Europa

Het FAVV wenst enkele aanbevelingen te verspreiden voor jagers die op jachttoerisme gaan in Oost-Europa. Dit om een verdere verspreiding van het zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

Leestijd : 3 min

Afrikaanse varkenspest [AVP] is een zeer besmettelijke virale ziekte die gedomesticeerde varkens en everzwijnen treft, in geen enkel geval de mens. De economische gevolgen van de insleep van de ziekte in België zouden met name heel groot zijn voor de varkenssector maar ook voor de jachtsector.

De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere of via voorwerpen of besmette voeding worden overgedragen. Er bestaat noch een behandeling, noch een vaccin.

AVP is reeds tal van jaren aanwezig in de Oost-Europese landen bij gedomesticeerde varkens en everzwijnen. Deze laatste maanden is de ziekte bezig aan een snelle opmars richting westen, waar ze landen treft die tot op heden vrij waren van AVP. Deze meest recente besmettingen zijn waarschijnlijk het gevolg van het binnenbrengen van besmette producten (vlees) door reizigers vanuit de besmette gebieden.

Momenteel is AVP aanwezig in everzwijnenpopulaties in de volgende landen: Polen, Litouwen, Letland, Estland, Tsjechië, Hongarije, Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië. AVP werd ook vastgesteld in Roemenië, maar enkel in bedrijven met gedomesticeerde varkens.

De beperkingsgebieden die in deze verschillende landen zijn afgebakend, kunnen worden geraadpleegd op de volgende pagina: http://www.favv.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/gebieden/

Het FAVV is zich bewust van het risico en heeft op 29 maart jongstleden een multisectoriële task force opgericht. Het FAVV coördineert tevens een actieplan ter zake, met name om de reizigers vanuit de besmette gebieden te sensibiliseren.

Aangezien het jachtseizoen in bepaalde van die gebieden binnenkort start, geeft het FAVV een boodschap aan de jagers die ernaartoe zouden gaan, opdat ze de ziekte niet zouden meebrengen in hun bagage.

Jagers die in Oost-Europa gaan jagen, moeten inderdaad er bijzonder waakzaam voor zijn dat ze de ziekte niet binnenbrengen in België bij hun terugkeer. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om het risico op insleep te beperken:

- niet jagen in de besmette gebieden die werden afgebakend in de verschillende besmette landen (http://www.favv.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/gebieden/) ;

- de handen wassen met water en zeep na de jacht ;

- de laarzen en alle materiaal ontsmetten dat in contact is geweest met de everzwijnen, het jachtafval van de everzwijnen of met de grond van de risicogebieden waar de karkassen werden verzameld en ontweid ;

- de voertuigen die werden gebruikt bij de jacht reinigen, waarbij de banden en het interieur van de voertuigen niet mogen worden vergeten ;

- de kledij die tijdens de jacht werd gedragen wassen aan een hoge temperatuur (minstens 60°C) ;

- geen honden gebruiken bij de jacht ;

- geen karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën van everzwijnen meenemen;

- na deelgenomen te hebben aan een jachtpartij in een risicogebied of na in contact gekomen te zijn met een everzwijn in een risicogebied, is het verboden om een varkensbedrijf te betreden en in contact te komen met gedomesticeerde varkens binnen de 72u die volgen op de terugkeer naar België.

De ontsmetting moet worden uitgevoerd met biociden die doeltreffend zijn tegen het AVP-virus. Momenteel zijn er geen toegelaten biociden waarvan werd aangetoond dat ze specifiek doeltreffend zijn tegen het AVP-virus. Bij gebrek aan zulke producten, beveelt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan om biociden te gebruiken die bestemd zijn voor veterinaire hygiëne en die gewoonlijk gebruikt worden om de materialen en oppervlakten voor de huisvesting of het vervoer van dieren te ontsmetten. Deze producten moeten een breed werkingsspectrum hebben (producten op basis van glutaraldehyde, waterstofperoxide, perazijnzuur, bleekwater) en ze moeten worden gebruikt na reiniging van de te ontsmetten elementen.

Meer informatie: http://www.afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken